Dąbrowa Tarnowska
DT     MIASTO POWIATOWE WYKLUCZONE KOMUNIKACYJNIE

 Dąbrowa Tarnowska - stacja oddana do użytku w roku 1906  ❋  LTSz - Lokalbahn Tarnow - Szczucin / Kolej Lokalna Tarnów - Szczucin

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2008   Obiekt położony na wysokości 192 m n.p.m. 

min 323 1.jpgWyjazd w kierunku Szczucina, po prawej duży plac ładunkowy.
min 323 2.jpgNa pierwszym planie magazyn, za nim lekko zasłonięty przez drzewa budynek stacji. Po prawej stronie - w drzewach powinien znajdować się jeszcze jeden tor...
Widok stacji od strony zachodniej.
min 323 3.jpgDawny budynek stacji - teraz już w całej okazałości.
min 323 4.jpgUjęcie odwrotne - po prawej rampa, magazyn i pozostałość po ławce.
min 323 5.jpgZasłonięty drzewami wyjazd w stronę Tarnowa - kierunek prawie idealnie na wschód. W Dąbrowie Tarnowskiej linia kolejowa wykonuje zakręt o ponad 90° omijając miasto od strony zachodniej, dlatego też początkowo do Tarnowa pociąg jedzie (a raczej jechał) właśnie w taki sposób.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Dąbrowa Tarnowska ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Dąbrowa Tarnowska ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Dąbrowa Tarnowska ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Tarnów - Dąbrowa Tarnowska - Szczucin znajdują się na stronie stacji Szczucin.
Likwidacja ruchu kolejowego na tej linii nastąpiła 3 kwietnia 2000 r. Przypomnijmy - tego dnia wycofano pociągi pasażerskie z 1028 km linii kolejowych w Polsce tłumacząc to "koniecznością zmian sposobów finansowania tego rodzaju przewozów i usprawnienia procesu eksploatacyjnego". Połączenia kolejowe zniknęły nie tylko tutaj - w Dąbrowie Tarnowskiej, ale w szeregu innych miast powiatowych - chociażby w Nowym Mieście Lubawskim, Głubczycach, Lubartowie i Myśliborzu oraz w znanym kurorcie - Karpaczu.
Dyrektorem generalnym PKP był wówczas Krzysztof Celiński - człowiek wyjątkowo odporny na wszelkie zmiany polityczne u szczytów władzy. Nie było to jego jedyne osiągnięcie w likwidowaniu linii i połączeń kolejowych na masową skalę. Krzysztof Celiński zadziałał ponownie 24 czerwca tego samego roku czyli niecałe 3 miesiące później. Jego decyzją zlikwidowano wówczas pociągi na następnych 678 km linii kolejowych. Łącznie w ciągu kwartału udało się więc panu Celińskiemu wyciąć z sieci krajowych połączeń pasażerskich 1706 km linii kolejowych !!! Z uwagi na niewątpliwy rozmach oraz całkowite, totalne wyjebanie na głosy społeczności lokalnych był to bezprecedensowy, najbardziej drastyczny i głupi przypadek likwidacji kolejowego ruchu pasażerskiego w naszej części Europy.

Linia kolejowa Tarnów - Szczucin była kiedyś wyposażona w dość oryginalną sygnalizację świetlną. Jej pozostałości można obejrzeć na stacjach w Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie. Były to dwukomorowe semafory wjazdowe z białymi masztami podobne do sygnalizatorów dwustawnej SBL. Nie wiem jakie były ich wskazania - są one wygaszone (Dąbrowa Tarnowska) lub zdemontowane (Żabno). Możliwe że był to system podobny do mijankowej sygnalizacji samoczynnej stosowanej na linii Szczecinek - Korzybie - Słupsk.
Świetlne semafory wyjazdowe na wspomnianych wyżej stacjach nie były jednak stosowane. W Dąbrowie Tarnowskiej nie zauważyłem także mechanizmów samopowrotnych na głównych rozjazdach stacji. A więc jak ta sygnalizacja wyglądała ?
Strona główna | Małopolska | Województwo Małopolskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 323 |

Liczba gości na stronie Dąbrowa Tarnowska od 31 lipca 2008: 6151
Data i czas poprzedniego wejścia: 19 czerwca 2024 / 22:19
Średnia wejść dziennie: 1.06

Wpis do bazy MySQL: 31 lipca 2008
Ostatnia modyfikacja strony: 7 lutego 2022
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.009 sek