Spytkowice
Sp logo_tow.gif f-pl.png

 Spytkowice - stacja oddana do użytku w roku 1884  ❋  GT - k.k. Galizische Transwersalbahn / C.K. Galicyjska Kolej Transwersalna

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2019   Obiekt położony na wysokości 228 m n.p.m. 

min 757 1.jpgMały, odrapany domek który próbuje pełnić obowiązki budynku stacyjnego całkiem dużej i rozbudowanej stacji. Ujęcie z peronu 1 od strony wschodniej.
min 757 2.jpgStacja duża ale mocno podupadła. Pomimo dwóch peronów, czterech torów "pasażerskich" i siedmiu torów postojowych wszystkie pociągi towarowe traktują obecnie tutejszą stację tylko jako etap tranzytowy i dlatego na ogół jest tu zupełnie pusto.
min 757 3.jpgNa dwutorowej trasie Oświęcim - Skawina - Kraków Płaszów nieustająco prowadzony jest bardzo duży ruch towarowy przy praktycznie zerowym ruchu pasażerskim, który od kilkunastu lat i tak nie był na tej linii zbyt widoczny. Natomiast trasa prostopadła prowadząca z Trzebini do Wadowic (jeszcze 20 lat temu zelektryfikowana) jest nieczynna, nieprzejezdna w obu kierunkach i wystawiona na odstrzał. Taki stan rzeczy ma się praktycznie od początku obecnego stulecia.
Widok na zachód - wyjazdy do Oświęcimia (na wprost) i nieczynny do Wadowic (za stacją łuk w lewo). Po prawej nastawnia wykonawcza "Sp1".
min 757 4.jpgWieża ciśnień to jedna z niewielu pamiątek po węzłowym charakterze stacji.
min 757 5.jpgUjęcie z peronu 2 na wschód - wyjazdy do Skawiny (na wprost) i nieczynny do Trzebini (za stacją łuk w lewo). Zdemolowane wiaty peronowe (wiatr porozwiewał daszki) dopełniają niezbyt przyjemnego wyglądu stacji.
min 757 6.jpgPrzeskok na peron 1 - budynek stacji - widok od strony zachodniej.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Spytkowice ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Spytkowice ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Spytkowice ❋  Atlas Kolejowy Polski
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji SPYTKOWICE
2002 ---> Bolęcin - TRZEBINIA
2002 ---> WADOWICE
2012 ---> SKAWINA
Uwaga - kolejne lata to bardzo nieregularny ruch pasażerski w relacji Kraków Płaszów - Oświęcim.
2012 ---> OŚWIĘCIM
Uwaga - kolejne lata to bardzo nieregularny ruch pasażerski w relacji Kraków Płaszów - Oświęcim.
Strona główna | Małopolska | Województwo Małopolskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 757 |

Liczba gości na stronie Spytkowice od 2 października 2019: 1300
Data i czas poprzedniego wejścia: 30 maja 2023 / 16:31
Średnia wejść dziennie: 0.98

Wpis do bazy MySQL: 2 października 2019
Ostatnia modyfikacja strony: 23 grudnia 2021
2004 - 2023
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.01 sek