Lipusz
Lp

Lëpùszkaszubska nazwa miejscowości (dotyczy tylko obiektów znajdujących się w dwudziestoleciu międzywojennym na terytorium Polski)

 Lipusz - stacja oddana do użytku w roku 1900  ❋  KPEV - Königlich Preußischen Eisenbahn - Verwaltung / Królewski Pruski Zarząd Kolei

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2021   Obiekt położony na wysokości 158 m n.p.m. 

min 926 1.jpgKolejowe budynki mieszkalne położone pomiędzy peronem 1 a ulicą Dworcową. Na wprost wyjazd do Chojnic.
min 926 2.jpgPonownie ujęcie z peronu 1 w kierunku południowym i dwa (z trzech) semafory wyjazdowe C oraz D.
min 926 3.jpgNadal peron 1 i ujęcie odwrotne - zabudowania stacyjne widziane od strony południowej. Jeden z dawnych budynków kolejowo - gospodarczych (obecnie wyglądający na własność prywatną) chyli się ku upadkowi.
min 926 4.jpgBudynek dworca - ujęcie z peronu 1 od strony południowej. Trawniczek pomiędzy płotkiem i przebiegającym równolegle do niego kanałem pędniowym a peronem 1 to miejsce po dawnym torze (czyżby miał nr 3 ?) prowadzącym do torów towarowych położonych po wschodniej części stacji. Do czasów dzisiejszych z układu torowego tego fragmentu stacji pozostało niewiele.
min 926 5.jpgUjęcie w kierunku północnym - czynny wyjazd do Kościerzyny (w prawo) oraz teoretycznie czynny w niewielkim ruchu towarowym do Bytowa (w lewo). Wyjazd do Kościerzyny - jako bardziej używany - posiada semafory świetlne J i K, wyjazd do Bytowa działający jako bocznica towarowa posiada unieważniony semafor kształtowy H. Na wprost dawna trzystanowiskowa lokomotywownia i odnowiona wieża ciśnień.
min 926 6.jpgmap_1_li.jpg
min 926 7.jpg
2 powyższe zdjęcia to stacja widziana z peronu 2 od strony północnej. Peron ten jest teraz nieużywany - kiedyś odjeżdżały z niego pociągi do Bytowa i Korzybia. Przejście pomiędzy peronami przez tory 1 i 2 jest zabezpieczone krótkimi rogatkami. Obecnie są one zamknięte - raczej na stałe :(

Mapa przedstawia aktualny status "trójkątnego" węzła kolejowego w Lipuszu.
●●● linia Chojnice - Lipusz - Kościerzyna czynna w ruchu pasażerskim i towarowym.
●●● nieczynny od roku 2016 łącznik R31 - R32 o długości 650 m umożliwiający "bezmanewrowy" przejazd z Kościerzyny do Bytowa z ominięciem stacji Lipusz.
●●● zamknięta dla ruchu pasażerskiego w roku 1993 i czynna w sporadycznym ruchu towarowym linia do Bytowa. W dwudziestoleciu międzywojennym polski odcinek od Lipusza do granicy państwa (około 7 i pół km) był zdemontowany.
min 926 8.jpgBudynek dworca i przylegający do niego magazyn (chociaż całość jest dość mocno zapuszczona) ma jednak zajebisty klimacik przypominający dawne czasy kolei na Kaszubach i (ogólnie) na Pomorzu Gdańskim. To samo można powiedzieć o bardziej oddalonych, służbowych budynkach mieszkalnych. A parterowa przybudówka do budynku to nastawnia "Lp" - dawniej dysponująca a obecnie jedyna na stacji.
min 926 9.jpgBudynek dworca od strony podjazdu czyli ulica Dworcowa.
Lipusz
mapa topograficzna
rok 1936
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1988/89
tabela nr 381: Lipusz - Bytów - Korzybie - Sławno - Darłowo.
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1966/67
tabela nr 424: Kościerzyna - Lipusz - Bytów / Chojnice - Nakło nad Notecią.
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1988/89
tabela nr 424: Kościerzyna - Lipusz - Chojnice - Nakło nad Notecią.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Lipusz ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Lipusz ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Lipusz ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Lipusz - Bytów - Korzybie znajdują się na stronie stacji Bytów.
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji LIPUSZ
1993 ---> BYTÓW
ROZKŁAD JAZDY

Lipusz

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Pomorze Gdańskie | Województwo Pomorskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 926 |

Liczba gości na stronie Lipusz od 13 stycznia 2023: 649
Data i czas poprzedniego wejścia: 20 czerwca 2024 / 13:37
Średnia wejść dziennie: 1.24

Wpis do bazy MySQL: 13 stycznia 2023
Ostatnia modyfikacja strony: 30 lipca 2023
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.011 sek