Praszka
Pr

 Praszka - stacja oddana do użytku w roku 1899  ❋  KLR - Kleinbahn Landsberg - Rosenberg / Kolej Powiatowa Olesno - Zawisna

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2018   Obiekt położony na wysokości 190 m n.p.m. 

min 669 1.jpgDawny budynek dworca od strony peronu. Po lewej ul. Gorzowska czyli DK nr 45 - takie oryginalne położenie dworca "pomiędzy" ma swój kontekst historyczny. Na dodatek (chociaż tego raczej nie widać) peron ma kształt łuku. To oczywiście pamiątka po dawnym przebiegu torowiska które przecinało ulicę i kierowało się na północ w stronę mostu nad Prosną.
min 669 2.jpgUjęcie odwrotne - widok na zachód - wyjazd w stronę Olesna Śląskiego.
min 669 3.jpgZarośnięty plac po dawnych torach stacyjnych - można powiedzieć że to dawna towarowa część stacji. W głębi budynek dworca - ujęcie od strony zachodniej.
min 669 4.jpgByła tu także wieża ciśnień.
Praszka
mapa topograficzna
rok 1935
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Linki zewnętrzne
 1. Stacja Praszka ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
 2. Stacja Praszka ❋  Atlas Kolejowy Polski
 3. Dawna linia kolejowa nr 196 Olesno Śląskie - Praszka ❋ Polska-org.pl
 4. Dawna stacja kolejowa Gorzów Śląski ❋ Polska-org.pl
 5. Historia Paulinki czyli podróż sentymentalna z Olesna do Praszki ❋ Ostatnia Fabryka Parowozów
Historia Paulinki czyli lokalnego połączenia kolejowego z Olesna Śląskiego do Praszki jest bardzo ciekawa i historycznie mocno zagmatwana. A przecież początkowo była to skromna linia wąskotorowa (750 mm) łącząca normalnotorową stację w Oleśnie z Gorzowem Śląskim. Daty kluczowe to:
 • 13 listopada 1896 - oddanie linii o długości 16,6 km do użytku.
 • 8 grudnia 1899 - przedłużenie linii o 4,7 km do Zawisnej. Wtedy była to miejscowość położona na granicy pomiędzy Niemcami i Królestwem Kongresowym. Rzeką graniczną była Prosna.
 • 26 listopad 1916 - to już czasy I wojny światowej - oddanie do użytku "wojennego" odcinka Zawisna - Wieluń o długości 26,4 km.
 • 10 lipiec 1920 - ponieważ Prosna ponownie okazuje się rzeką graniczną (teraz pomiędzy odrodzoną Polską a Niemcami) całość linii zostaje podzielona a most graniczny rozebrany. Po naszej stronie granicy zawiązuje się Wieluńska Kolej Wąskotorowa. W Praszce kończy się ona w okolicy dzisiejszej ulicy Sportowej.
 • 11 listopad 1928 - przekucie linii po stronie niemieckiej na normalną szerokość toru.
 • Rok 1945. Po zakończeniu II wojny światowej Prosna przestaje być granicą państwową a Zawisna staje się dzielnicą Praszki. PKP przejmuje obie linie - wąskotorową do Wielunia oraz normalnotorową do Olesna Śląskiego i uruchamia na nich ruch pociągów.
 • 31 sierpień 1987 - zamknięcie przez PKP linii wąskotorowej Wieluń - Praszka i jej późniejsza rozbiórka.
 • Rok 1993 - zamknięcie przez PKP linii normalnotorowej Praszka - Olesno Śląskie. Koniec kursowania Paulinki.
 • Rok 2010 - rozbiórka linii.
I to cała historia kolei w Praszce. Prawda że niebanalna ?
Strona główna | Okolice Opola | Województwo Opolskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 669 |

Liczba gości na stronie Praszka od 8 marca 2022: 887
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 kwietnia 2024 / 02:56
Średnia wejść dziennie: 1.14

Wpis do bazy MySQL: 8 marca 2022
Ostatnia modyfikacja strony: 25 sierpnia 2022
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.011 sek