Kargowa
Kw

Unruhstadtprzedwojenna niemiecka nazwa stacji

 Kargowa - stacja oddana do użytku w roku 1905  ❋  KPEV - Königlich Preußischen Eisenbahn - Verwaltung / Królewski Pruski Zarząd Kolei

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2021   Obiekt położony na wysokości 56 m n.p.m. 

min 964 1.jpgDawna stacja w Kargowej - ujęcie od strony podjazdu / drogi ładunkowej wyłożonej kostką pamiętającą jeszcze Niemca i czasy przedwojenne. Jak ja to lubię :)
min 964 2.jpgBudynek dworca i przystacyjny magazyn - widok od strony torów (gdyby tutaj jeszcze były). Cały obiekt zachowany jest w zupełnie dobrym stanie a sam budynek dworcowy to obecnie dom mieszkalny.
min 964 3.jpgUjęcie od strony zachodniej z peronu 2. Po lewej zabudowania stacyjne, po prawej (robiące wrażenie nieczynnych) Zakłady Zbożowo - Młynarskie działające na bazie dawnego młyna parowego. Od roku 1978 była tutaj kaszarnia (czyli zakład przerabiający ziarno na kaszę - oczywiście jakie ziarno taka kasza :) W chwili obecnej panuje tu cisza i spokój. Ale chyba nie o taki spokój chodzi...
min 964 4.jpgChociaż obiekt jest stacją kolejową już tylko w znaczeniu historycznym, tablica z nazwą miasta nadal dumnie prezentuje się na peronie 1 z którego już nigdy nic nie odjedzie.
min 964 5.jpgUęcie w kierunku wschodnim - wyjazd do Wolsztyna.
min 964 6.jpgBudynek dworca - ujęcie od strony wschodniej. Parterowa przybudówka to oczywiście dawna nastawnia "Kw". Tak samo jak na innych stacjach linii Sulechów - Wolsztyn - Grodzisk Wielkopolski - Luboń koło Poznania także tutaj ruch na całym obiekcie sterowany był z pojedyńczej nastawni.
min 964 7.jpgDawne perony stacji - ujęcie w kierunku zachodnim.
min 964 8.jpgWidok na zachód - dawna równia stacyjna i wyjazd do Sulechowa.
Kargowa
mapa topograficzna
rok 1936
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Linia z Sulechowa do Wolsztyna to linia pechowa. Oddana do użytku w roku 1905 swoją zasadniczą rolę pełniła tylko przez 15 lat. W efekcie postanowień Traktatu Wersalskiego (uznanie stanu rozgraniczenia wojsk po wygranym przez siły polskie Powstaniu Wielkopolskim) została ona przecięta granicą polsko - niemiecką. W dwudziestoleciu międzywojennym ruch po stronie niemieckiej funkcjonował na odcinku Sulechów - Kargowa, odcinek polski Wolsztyn - Kopanica był nieczynny a odcinek graniczny został rozebrany zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie.
Kolejne - żeby nie powiedzieć ostateczne problemy stały się udziałem opisywanej linii kolejowej na początku dziejów III RP wraz z nastaniem przemian społeczno - gospodarczych początku lat 90-tych. W tych okolicach przyniosły one więcej szkód niż pożytku. W roku 1994 roku zawieszono kursowanie pociągów pasażerskich (jak się okazało - na zawsze), 7 lat później zawieszono planowy ruch towarowy, a w roku 2005 linię zamknięto. Przez kolejnych 10 lat linia niszczała i była sukcesywnie szabrowana a finał czyli jej rozbiórka nastąpił na początku 2015 r. Co pozostało ? To co widzimy na zdjęciach czyli głównie budynki.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Kargowa ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Kargowa ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Kargowa ❋  Atlas Kolejowy Polski
  4. Stacja Kargowa ❋  Polska-Org
Strona główna | Okolice Poznania | Województwo Lubuskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 964 |

Liczba gości na stronie Kargowa od 20 listopada 2021: 1038
Data i czas poprzedniego wejścia: 12 lipca 2024 / 11:11
Średnia wejść dziennie: 1.08

Wpis do bazy MySQL: 20 listopada 2021
Ostatnia modyfikacja strony: 4 grudnia 2022
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.052 sek