Walim

Wüstewaltersdorfprzedwojenna niemiecka nazwa stacji

 Walim - stacja oddana do użytku w roku 1914  ❋  KHW - Kleinbahn Hausdorf - Wüstewaltersdorf / Kolej Lokalna Jugowice - Walim

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2007   Obiekt położony na wysokości 498 m n.p.m. 

 Strona powstała przy współpracy Grzegorza Sztetnera - Sowiogórskie Bractwo Kolejowe
min 301 1.jpgDawna stacja w Walimiu - widok ogólny od strony wjazdu z Jugowic. Budynek dworca jest obecnie domem mieszkalnym, na jego północnej ścianie pozostał ślad po wyburzonym pomieszczeniu magazynowym. Pozostały także ślady po krawędzi peronowej a na samym peronie kilka lat temu wyrosła jakaś straszna, drewniana buda. Pole i chwasty na pierwszym planie to dawna równia stacyjna.
min 301 2.jpgUjęcie odwrotne - ponownie równia stacyjna. W głębi zaniedbany budynek dawnej dwustanowiskowej lokomotywowni, warsztatów i hali przetwornic elektrycznych. Obecnie jest on zaadaptowany na garaże i jakiś magazyn...
min 301 3.jpg...ale koszmarny bałagan w obejściu świadczy o bliżej niesprecyzowanej funkcji tego miejsca. Teraz jest ono jako dawny obiekt kolejowy swego rodzaju abstrakcją.
Kolejka Walimska (Wüstewaltersdorfer Kleinbahn AG) rozpoczęła swoje funkcjonowanie 22 lipca 1914 roku. Od samego początku była zaprojektowana i wybudowana jako kolej elektryczna. Zastosowano system zasilania prądem stałym 1,1 kV (wyższe napięcie wymagałoby zastosowania bardziej rygorystycznych warunków bezpieczeństwa) i płaską sieć trakcyjną typu tramwajowego. Transformatory i maszyny wirujące przetwarzające prąd 20 kV AC na 1,1 kV DC znajdowały się w Walimiu w budynku lokomotywowni.
Kolejka liczyła 4,7 km długości, różnica wysokości pomiędzy stacjami w Jugowicach i w Walimiu wynosiła 116 m stąd średnie pochylenie całej trasy miało około 30 ‰ (maksymalne - 33 ‰). Linia posiadała bardzo ciężki profil pionowy więc trakcja elektryczna bardzo się na niej sprawdziła.
Kolejka Walimska wraz z całą infrastrukturą techniczną i taborem przetrwała wojnę w stanie praktycznie nienaruszonym - najwyraźniej przeoczyli ją Rosjanie (czego o liniach sąsiednich powiedzieć nie było można), została przejęta przez PKP i w październiku 1946 roku zaczęła jeździć ponownie. Decyzja o likwidacji przewozów pasażerskich zapadła 12 lat później - powodem był zanik ruchu turystycznego, niska frekwencja (przynajmniej oficjalnie) i degradacja techniczna taboru nie mającego odpowiednika na sieci PKP. Ruch osobowy pociągami elektrycznymi trwał zgodnie z rozkładem do 4 października 1959 roku, chociaż w rzeczywistości funkcjonował jeszcze kilka miesięcy dłużej (już przy pomocy parowozów) i zakończył się w połowie roku 1960.
Po likwidacji sieci trakcyjnej linia do Walimia przez kolejne lata funkcjonowała jako bocznica towarowa. Ostatecznie ruch kolejowy na niej zlikwidowano zimą roku 1974/75, a fizycznie tory zostały rozebrane i rozgrabione 9 lat później. Pozostało po kolejce kilka obiektów technicznych (chociażby zabudowania stacji w Walimiu i podwójny wiadukt w Jugowicach) oraz unikatowy, cudem uratowany przed zniszczeniem elektrowóz E 401 stojący obecnie na stacji Warszawa Grochów jako pomnik. Zabytkowy wagon motorowy EN 92 i wagony doczepne pocięto w latach 80-tych na złom.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Walim ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Walim ❋  Koleje Dolnego Śląska
  3. Stacja Walim ❋  Atlas Kolejowy Polski
  4. Linia kolejowa Jugowice - Walim ❋  Strona MK z Jeleniej Góry
  5. Kolejka Walimska - jedna z najkrótszych linii kolejowych na Śląsku ❋  Strona Kolejowa Wojtka Michalskiego
Strona główna | Okolice Wrocławia i Wałbrzycha | Województwo Dolnośląskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 301 |

Liczba gości na stronie Walim od 5 marca 2008: 8721
Data i czas poprzedniego wejścia: 15 czerwca 2024 / 14:03
Średnia wejść dziennie: 1.47

Wpis do bazy MySQL: 5 marca 2008
Ostatnia modyfikacja strony: 1 lipca 2023
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.007 sek