Koleje wąskotorowe na ziemiach polskich których budowę rozpoczęto w okresie I wojny światowej

 
Sompolińska Kolej Dojazdowa 1 (34). Sompolińska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • wielkopolskie, kujawsko - pomorskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1914
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w roku 1922 na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 148 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 131 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Dobre Kujawskie - Sompolno
  • Sompolno - Przystronie - Koło Wąskotorowe - Dąbie Kolskie
  • Sompolno - Ślesin - Jabłonka Słupecka
  • Anastazewo - Jabłonka Słupecka - Gosławice
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Koło
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1993 - zawieszenie ruchu pasażerskiego na dwóch ostatnich czynnych fragmentach sieci: Koło Wąskotorowe - Sompolno i Przystronie - Boniewo
  • ➗ rok 2001 - zakończenie przewozów towarowych
  • ❌ rok 2013 (mniej więcej) - ostateczny demontaż linii
 9. uwagi:
  • W roku 1959 Krośniewicka KD weszła w skład Kujawskich KD, utworzonych razem z Sompolińską KD i Wrzesińsko - Gnieźnieńską KW. Powstała w ten sposób najdłuższa sieć kolei wąskotorowych w Polsce o długości 615 km funkcjonująca na terenie trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko - pomorskiego.
  • W latach 80-tych powiększanie się wyrobisk KWB Konin spowodowało likwidację odcinka linii Biskupie Koniński - Jabłonka Słupecka. Kopalnia wybudowała w zamian nową linię ze Złotkowa przez Sławoszewek do Biskupia.

Kaliska Kolej Dojazdowa 2 (35). Kaliska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • wielkopolskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1914
 3. szerokość toru:
  • 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 72 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 56 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Kalisz Wąskotorowy - Żelazków - Zbiersk - Turek
  • Opatówek Wąskotorowy - Żelazków
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Opatówek
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1991 - zawieszenie rozkładowych przewozów pasażerskich na zasadniczym szlaku Kalisz Wąskotorowy - Zbiersk - Turek
  • ❌ rok 1994 - likwidacja odcinka do Kalisza Wąskotorowego
  • ➗ rok 2006 - ostateczne zakończenie przewozów towarowych
  • ✅ rok 2014 - reaktywacja pasażerskiego ruchu turystycznego na odcinku Zbiersk - Petryki
 9. uwagi:
  • Na początku lat 60-tych linia w okolicach Turku została przedłużona do nowo powstającej elektrowni "Adamów".
  • Obecnie kolejka prowadzi ruch turystyczny na odcinku Zbiersk - Złotniki Wielkie. Trwają prace nad przywróceniem ruchu w kierunku Opatówka Wąskotorowego.

Rogowska Kolej Dojazdowa 3 (36). Rogowska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • łódzkie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1915
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w 1954 roku na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 68 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 49 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Rogów Wąskotorowy - Głuchów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Rogów
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 2001 - zakończenie przewozów pasażerskich i towarowych pod zarządem PKP
  • ✅ rok 2003 - reaktywacja pasażerskiego ruchu turystycznego na różnych odcinkach w zależności od aktualnego stanu przejezdności linii
 9. uwagi:
  • W roku 1996 kolejka została wpisana do rejestru zabytków.
  • Od roku 2002 kolejką administruje Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych.
  • Całość torowiska kolejki jak dotąd istnieje, ale jest ono w dużej części nieprzejezdne.
  • Obecnie regularny ruch pasażerski prowadzony jest na odcinku Rogów Wąskotorowy - Jeżów (7 km).

Jędrzejowska Kolej Dojazdowa 4 (37). Jędrzejowska Kolej Dojazdowa (inna nazwa - Świętokrzyska Kolej Dojazdowa)
 1. województwo:
  • świętokrzyskie, małopolskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1915
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w latach 1950 - 1951 roku na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 359 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 341 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Jędrzejów Wąskotorowy - Umianowice - Chmielnik Buski - Bogoria - Szczucin k. Tarnowa Wąskotorowy
  • Bogoria - Koprzywnica
  • Umianowice - Pińczów - Wiślica - Cudzynowice
  • Charsznica Wąskotorowa - Miechów Waskotorowy - Cudzynowice
  • Cudzynowice - Kazimierza Wielka - Proszowice - Kocmyrzów Waskotorowy
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Jędrzejów, Charsznica, Stawiany Pińczowskie, Kocmyrzów, Szczucin k. Tarnowa
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1987 - zakończenie przewozów pasażerskich pod zarządem PKP
  • ➗ rok 1993 - zakończenie przewozów towarowych
  • ❌ rok 1993 - początek likwidacji południowych fragmentów sieci (odcinki Cudzynowice - Charsznica Wąskotorowa i Cudzynowice - Kocmyrzów Waskotorowy)
  • ✅ rok 1995 - reaktywacja pasażerskiego ruchu turystycznego na odcinku Jędrzejów Wąskotorowy - Umianowice - Pińczów - Wiślica
  • ❌ rok 2010 - likwidacja części linii na wschód od Chmielnika
  • ➗ rok 2019 - ponowne zawieszenie ruchu pasażerskiego
 9. uwagi:
  • Przeprawa mostowa przez Wisłę w Szczucinie do roku 1978 była wspólna dla kolejki i ruchu samochodowego. Tor kolejowy był wbudowany w jezdnię i na czas przejazdu pociagu przez most zamykano na nim ruch kołowy.
  • W roku 1995 odcinek Jędrzejów Wąskotorowy - Umianowice - Pińczów został wpisany do rejestru zabytków.
  • Od roku 1997 odcinek Pińczów - Wiślica jest nieprzejezdny.
  • Powodem zawieszenia ruchu pasażerskiego od roku 2019 jest bardzo zły stan obiektów inżynieryjnych na odcinku Motkowice - Umianowice.

Mławska Kolej Dojazdowa 5 (38). Mławska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • mazowieckie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1915
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w 1961 roku na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 146 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 125 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Mława Wąskotorowa - Przasnysz Miasto - Maków Mazowiecki
  • Ciechanów Wąskotorowy - Grudusk
  • Ciechanów Wąskotorowy - Krasne
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Mława, Ciechanów
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1981 - zawieszenie przewozów pasażerskich na odcinkach Mława Wąskotorowa - Przasnysz Miasto i Ciechanów Wąskotorowy - Krasne
  • ➗ rok 1986 - zawieszenie przewozów pasażerskich na odcinkach Przasnysz Miasto - Maków Mazowiecki i Ciechanów Wąskotorowy - Grudusk
  • ➗ rok 2001 - zakończenie przewozów towarowych pod zarządem PKP
  • ✅ rok 2006 i później - kilkukrotne próby reaktywacji ruchu pasażerskiego (na zamówienie) przez Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza
  • ➗ rok 2014 - definitywne zakończenie pasażerskich przewozów turystycznych
 9. uwagi:
  • Jedynym istniejącym (ale generalnie nieprzejezdnym) fragmentem sieci jest odcinek Mława Wąskotorowa - Przasnysz Miasto - Maków Mazowiecki. Linie wychodzące z Ciechanowa Wąskotorowego do Gruduska oraz Krasnego zostały zlikwidowane jeszcze w latach 90-tych XX wieku.
  • Obecnie kolejka jest nieczynna i robi wrażenie opuszczonej a pozostałości taboru niszczeją na stacji Przasnysz Miasto.

Myszyniecka Kolej Dojazdowa 6 (39). Myszyniecka Kolej Dojazdowa (inna nazwa - Ostrołęcka Kolej Dojazdowa)
 1. województwo:
  • mazowieckie, podlaskie, warmińsko - mazurskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1915
 3. szerokość toru:
  • 600 mm
 4. największa łączna długość:
  • 179 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 160 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Myszyniec - Dęby - Kolno
  • Dęby - Nowogród - Łomża Wąskotorowa
  • Myszyniec - Grabowo Wąskotorowe
  • Myszyniec - Rozogi - Spychowo Wąskotorowe
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Grabowo, Spychowo, Łomża
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1962 - zamknięcie pierwszego odcinka linii z Myszyńca do Spychowa
  • ➗ rok 1972 zakończenie przewozów pasażerskich
  • ❌ rok 1973 zakończenie przewozów towarowych i późniejsza likwidacja całości sieci
 9. uwagi:
  • Odcinek Spychowo - Rozogi leżący przed II wojną na terenie Niemiec został włączony w strukturę Myszynieckiej KD po jej odbudowie w roku 1946.

Poleska Kolej Wąskotorowa 7 (40). Poleska Kolej Wąskotorowa
 1. województwo:
  • poleskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1915
 3. szerokość toru:
  • 600 mm
 4. największa łączna długość:
  • 326 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 203 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Iwacewicze Wąskotorowe - Święta Wola - Telechany
  • Święta Wola - Janów Poleski Wąskotorowy
  • Janów Poleski Wąskotorowy - Lubieszów - Kamień Koszyrski Wąskotorowy
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Iwacewicze, Janów Poleski, Kamień Koszyrski
 8. obecny status linii:
  • ❌ likwidacja większości sieci po roku 1944 - w miarę dokładna data nieznana
  • ❌ rok 2012 - likwidacja ostatniego jeszcze działającego jako kolej leśna odcinka Iwacewicze - Telechany
 9. uwagi:
  • Przed II wojną rozkładowy ruch pasażerski utrzymywany był przede wszystkim na dwóch głównych odcinkach: Janów Poleski Wąskotorowy - Iwacewicze Wąskotorowe oraz Janów Poleski Wąskotorowy - Kamień Koszyrski Wąskotorowy
  • Po roku 1944 linia znalazła się na terytorium ZSRS.

Kolej leśna Puszczy Knyszyńskiej 8 (41). Kolej leśna Puszczy Knyszyńskiej
 1. województwo:
  • podlaskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 600 mm
 4. największa łączna długość:
  • około 150 km
 5. planowana długość linii do wykorzystania w pasażerskim ruchu turystycznym:
  • 20 km
 6. zasadniczy odcinek:
  • Czarna Białostocka Wąskotorowa - Waliły Wąskotorowe (48 km)
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Czarna Białostocka, Waliły Wąskotorowe
 8. obecny status linii:
  • ✅ rok 2006 - uruchomienie ruchu pasażerskiego na odcinku Czarna Białostocka Wąskotorowa - Czeremchowa Tryba (8 km)
  • ➗ rok 2014 (data niepewna) - zawieszenie ruchu turystycznego
 9. uwagi:
  • W roku 1992 istniejący jeszcze odcinek Czarna Białostocka - Kopna Góra został wpisany do rejestru zabytków.
  • W roku 1999 zarząd nad kolejką przejęła Fundacja na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych.
  • Wskutek bliżej niezdefiniowanych nieporozumień na linii Fundacja - Nadleśnictwo Czarna Białostocka ruch na kolejce jest od kilku lat wstrzymany.

Kolej wąskotorowa Orańczyce - Prużana 9 (42). Kolej wąskotorowa Orańczyce - Prużana
 1. województwo:
  • poleskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana po II wojnie światowej pod administracją ZSRS na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 13 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 13 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Orańczyce Wąskotorowe - Prużana
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Orańczyce
 8. obecny status linii:
  • ❌ rok 1965 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Przed II wojną rozkładowy ruch pasażerski utrzymywany był na całym odcinku Orańczyce Wąskotorowe - Prużana, ale linia miała bardziej charakter wojskowy niż dojazdowy.
  • Po roku 1944 linia znalazła się na terytorium ZSRS.

Nałęczowska Kolej Dojazdowa 10 (43). Nałęczowska Kolej Dojazdowa (inna nazwa - Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa)
 1. województwo:
  • lubelskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 52 km
 5. długość linii (dwudziestolecie międzywojenne) wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 52 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Nałęczów Wąskotorowy - Karczmiska - Wilków
  • Karczmiska - Rozalin - Opole Lubelskie / Poniatowa
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Nałęczów
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1963 - zamknięcie pierwszego odcinka linii z Karczmisk do Wilkowa
  • ➗ rok 1991 - zawieszenie ruchu pasażerskiego do Poniatowej
  • ➗ rok 1995 - koniec ruchu pasażerskiego pod zarządem PKP na ostatnim czynnym odcinku Nałęczów Wąskotorowy - Karczmiska - Opole Lubelskie
  • ➗ rok 2001 - koniec przewozów towarowych pod zarządem PKP
  • ✅ rok 2003 - uruchomienie przewozów pasażerskich (turystycznych) i towarowych przez Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych
 9. uwagi:
  • Obecnie ruch turystyczny prowadzony jest na odcinkach z Karczmisk do Wąwolnicy, Poniatowej i Opola Lubelskiego.

Wieluńska Kolej Dojazdowa 11 (44). Wieluńska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • łódzkie, opolskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 33 km + 21 km (do roku 1916 Rosenberger Kreisbahn)
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 27 km + 21 km (do roku 1916 Rosenberger Kreisbahn)
 6. zasadnicze odcinki:
  • Wieluń Dabrowa Wąskotorowy - Praszka Zawisna
  • Olesno Śląskie - Gorzów Śląski - Praszka Zawisna (do roku 1916 Rosenberger Kreisbahn)
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Wieluń Dąbrowa, Praszka Zawisna, Olesno Śląskie (do roku 1928)
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1987 - zamknięcie dla ruchu pasażerskiego i towarowego
  • ❌ rok 1988 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Rok 1896 - otwarcie linii wąskotorowej łączącej Olesno Śląskie i Gorzów Śląski. Ówczesna nazwa kolejki to Kleinbahn Landsberg - Rosenberg.
  • Rok 1899 - przedłużenie linii do Zawisnej.
  • Rok 1916 - oddanie do użytku "wojennego" odcinka Zawisna - Praszka - Wieluń. Całość linii ma teraz 82 km, nazwa zostaje zmieniona na Wieluner Kleinbahn.
  • Rok 1918 - większa część linii pozostaje po stronie odrodzonej Polski. Odcinek z Praszki do Wielunia przejmuje PKP i od tego momentu zaczyna się oficjalna historia Wieluńskiej KD.
  • Rok 1928 - dawna niemiecka część kolejki czyli Kleinbahn Landsberg - Rosenberg zostaje przebudowana na tor "normalny" 1435 mm.
  • Po roku 1945 Wieluńska KD zostaje przedłużona do Zawisnej, całość linii liczy sobie 28 km.

Hrubieszowska Kolej Dojazdowa 12 (45). Hrubieszowska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • lubelskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 760 mm przebudowana w latach 50-tych na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 149 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 101 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Werbkowice Wąskotorowe - Łaszczów - Uhnów Wąskotorowy
  • Łaszczów - Wożuczyn
  • Łaszczów - Witków
  • Werbkowice Wąskotorowe - Gozdów - Hrubieszów Wąskotorowy - Dziekanów - Strzyżów Hrubieszowski
  • Dziekanów - Matcze
  • Gozdów - Uchanie
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Werbkowice, Uhnów (do roku 1951)
 8. obecny status linii:
  • ❌ rok 1985 - likwidacja linii na południe od Werbkowic Wąskotorowych
  • ➗ rok 1990 - zakończenie przewozów pasażerskich na ostatnim, czynnym odcinku Werbkowice Wąskotorowe - Hrubieszów Wąskotorowy - Strzyżów Hrubieszowski
  • ➗ rok 1990 - zakończenie przewozów towarowych
  • ❌ rok 2015 - ostateczna likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Po II wojnie w ruchu towarowym dominowały przewozy "z" i "do" cukrowni w Wożuczynie i Strzyżowie.
  • Po roku 1951 (wymiana terenów przygranicznych z ZSRS) stacją końcową na południowym krańcu sieci stał się Byków - stacja w Uhnowie pozostała po "tamtej" stronie granicy.

Zwierzyniecka Kolej Dojazdowa 13 (46). Zwierzyniecka Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • lubelskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w roku 1964 na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 28 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 28 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Zwierzyniec Wąskotorowy - Biłgoraj
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Zwierzyniec
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1971 - zakończenie ruchu pasażerskiego i towarowego
  • ❌ rok 1971 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Pod koniec roku 1971 została otwarta normalnotorowa linia kolejowa ze Zwierzyńca do Stalowej Woli. Linia ta na odcinku Zwierzyniec Towarowy - Biłgoraj jest prawie w całości poprowadzona dawnym śladem Zwierzynieckiej KD.

Brasławska Kolej Wąskotorowa 14 (47). Brasławska Kolej Wąskotorowa
 1. województwo:
  • wileńskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w roku 1932 na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 94 km
 5. długość linii (dwudziestolecie międzywojenne) wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 94 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Dukszty Wąskotorowe - Opsa - Brasław - Druja Wąskotorowa
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Dukszty
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1964 - zakończenie przewozów pasażerskich
  • ❌ rok 1971 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Po roku 1944 linia znalazła się na terytorium ZSRS.

Nowogródzka Kolej Wąskotorowa 15 (48). Nowogródzka Kolej Wąskotorowa
 1. województwo:
  • nowogródzkie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1916
 3. szerokość toru:
  • 600 mm przebudowana w roku 1957 (administracja ZSRS) na 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 63 km
 5. długość linii (dwudziestolecie międzywojenne) wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 63 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Nowojelnia Wąska - Zarój - Skrzydlewo - Lubcz
  • Skrzydlewo - Nowogródek
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Nowojelnia
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1966 - zakończenie przewozów
  • ❌ rok 1966 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • W latach 30-tych planowano przebudowę odcinka Nowojelnia - Nowogródek na normalną szerokość toru. Nowogródek w dwudziestoleciu międzywojennym był (i pozostał) jedynym miastem wojewódzkim w Polsce bez kolei normalnotorowej.
  • Po roku 1944 linia znalazła się na terytorium ZSRS.

Podlaska Kolej Dojazdowa 16 (49). Podlaska Kolej Dojazdowa
 1. województwo:
  • lubelskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1917
 3. szerokość toru:
  • 750 mm
 4. największa łączna długość:
  • 59 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu pasażerskim:
  • 51 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Biała Podlaska Wąskotorowa - Roskosz - Rokitno Podlaskie - Janów Podlaski
  • Roskosz - Leśna Podlaska - Konstantynów
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Biała Podlaska
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1967 - zakończenie przewozów
  • ❌ rok 1971 - likwidacja linii
 9. uwagi:
  • Głównym aspektem funkcjonowania kolejki w czasach PRL były bardzo zróżnicowane przewozy gospodarczo - towarowe.

Wigierska Kolej Wąskotorowa 17 (50). Wigierska Kolej Wąskotorowa
 1. województwo:
  • podlaskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1917
 3. szerokość toru:
  • 600 mm
 4. największa łączna długość:
  • około 50 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu turystycznym:
  • 10 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • Płociczno Tartak - Zelwa
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Płociczno
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1989 - zakończenie przewozów gospodarczo - towarowych i postępująca dewastacja linii
  • ✅ rok 2001 - uruchomienie pasażerskiego ruchu turystycznego
 9. uwagi:
  • W roku 1991 odcinek Płociczno Tartak - Głęboki Bród został wpisany do rejestru zabytków.
  • Obecnie Wigierska KW kursuje (ruch turystyczny) na odcinku Płociczno Tartak - Krusznik (10 km).

Kolej leśna Puszczy Białowieskiej 18 (51). Kolej leśna Puszczy Białowieskiej
 1. województwo:
  • podlaskie
 2. oddanie do użytku pierwszego fragmentu linii:
  • rok 1917
 3. szerokość toru:
  • 600 mm
 4. największa łączna długość:
  • około 200 km
 5. długość linii wykorzystywanych w ruchu turystycznym:
  • 20 km
 6. zasadnicze odcinki:
  • wskazanie takich odcinków w konkretnym przypadku kolejki funkcjonującej na terenie Puszczy Białowieskiej jest z powodów zasadniczych niemożliwe
 7. normalnotorowe stacje styczne:
  • Hajnówka
 8. obecny status linii:
  • ➗ rok 1995 (data niepewna) - zakończenie przewozów gospodarczo - towarowych
  • ✅ rok 1995 (data niepewna) - uruchomienie pasażerskiego ruchu turystycznego
 9. uwagi:
  • Największa długość sieci po roku 1945 związana z podziałem Puszczy Białowieskiej pomiędzy Polskę i ZSRS to około 160 km.
  • Obecnie kolejka w Puszczy Białowieskiej kursuje (ruch turystyczny) tylko na odcinku Hajnówka Wąskotorowa - Topiło (11 km). Odcinek z Hajnówki Wąskotorowej do Kosego Mostu jest nieczynny - chociaż istnieje.
Lata 1900 - 1914 Lata 1918 - 1939
Strona główna | Koleje wąskotorowe w Polsce - wstęp | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 8 maja 2023 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.358 sek