Żary
Ża

Sorau (Lausitz)przedwojenna niemiecka nazwa stacji

 Żary - stacja oddana do użytku w roku 1846  ❋  NME - Niederschlesisch - Märkische Eisenbahn / Kolej Dolnośląsko - Marchijska

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2000   Obiekt położony na wysokości 157 m n.p.m. 

min 153 1.jpgWizyta 1 - lipiec 2000.

Strona "północna" dworca w Żarach - perony linii Żagań - Forst. Nieoczekiwanie od roku 2001 to właśnie stąd odjeżdża IC "Wawel" Kraków Główny - Hamburg Altona, kursujący wcześniej przez Zieloną Górę i Rzepin.
Widok na zachód - w kierunku Tuplic.
min 153 2.jpgA to strona "południowa" tego samego dworca - perony linii Węgliniec - Lubsko oraz łącznika do Bieniowa. Linię do Węglińca dla ruchu pasażerskiego zamknięto w roku 2002, linię do Zielonej Góry przez Bieniów wkrótce prawdopodobnie czeka to samo a odcinek do Lubska został przerwany w roku 1999 w okolicy Jasienia w związku z budową obwodnicy drogowej tego miasta. Ta część stacji powoli wyłącza się więc z ruchu podróżnych.
Widok na zachód - w kierunku wyjazdów do Bieniowa i Lubska.
min 153 3.jpgWizyta 2 - czerwiec 2022.

Spojrzenie ogólne na budynek dworcowy od strony ulicy Jana Długosza czyli od strony centrum miasta. Budynek jest odnowiony, wygląda naprawdę ładnie - miasto nie ma się czego wstydzić :)
min 153 4.jpgWzględy historyczne sprawiły że dworzec w Żarach jest obiektem wyspowym. Zaczynamy od części południowej czyli "żagańskiej". Dawna i trochę podupadła magistrala Żagań - Forst, peron 3, tor 2 - ujęcie w kierunku zachodnim czyli wyjazd do Tuplic i Forst.
min 153 5.jpgPodobne ujęcie z pomiędzy torów 2 i 1. Przy torze 1 semafor drogowskazowy K. Od lat jest unieważniony, ale robi wrażenie zdatnego do uruchomienia. Dalej mamy schowaną za drzewami nieczynną nastawnię wykonawczą "Ża3" i kilka równie nieczynnych torów postojowych (to mniejsza, niedziałająca połówka stacji towarowej). Tę część stacji zasadniczo wyłączoną z czynności ruchowych zamykają od zachodu chylące się ku ruinie mury dawnej parowozowni oraz niewidoczny z tego miejsca (bo schowany za łukiem w lewo) semafor wyjazdowy W. Na całej stacji (stan na czerwiec 2022) funkcjonuje sygnalizacja kształtowa :))
min 153 6.jpgUjęcie dokładnie odwrotne. Nadal jesteśmy na "żagańskiej" części dworca na peronie 4. Po prawej budynek dworca.
min 153 7.jpgZachodnia końcówka peronu 3. Po tej stronie dworca tylko ten peron posiada wiatę. Sąsiedni, jednokrawędziowy peron 4 jest po prostu zbyt wąski. Ale za to dalekobieżny.
min 153 8.jpgTory linii Żagań - Forst tak jakby omijają budynek dworca szerokim łukiem. To efekt wspomnianych już wcześniej względów historycznych. Pierwsza była tutaj Kolej Dolnośląsko - Marchijska (dokładnie jej odcinek z Węglińca przez Lubsko i Guben do Frankfurtu nad Odrą). Jest to zresztą najstarszy szlak kolejowy w tej części Polski istniejący (teraz już tylko we fragmentach) od roku 1846. Natomiast linia z Żagania do Forst i dalej do Cottbus pojawiła się z Żarach równo 25 lat po Kolei Dolnośląsko - Marchijskiej i zaczęła funkcjonować tutaj niejako na doczepkę.
min 153 9.jpgPeron 3 i ujęcie w kierunku wschodnim. Po lewej nastawnia wykonawcza "Ża1" sterująca ruchem we wschodnim fragmencie stacji, dalej wyjazdy do Żagania (dwutorowy - w lewo) i do Węglińca (obecnie jednotorowy - w prawo). Ale uwaga: z "żagańskiej" części dworca do Węglińca się nie wydostaniemy, nie pozwala na to układ torowy tej części stacji.
min 153 10.jpgPrzenosimy się na północną, "węgliniecką" część dworca. Peron 2, tor 6 - ujęcie od strony zachodniej.
min 153 11.jpgUjęcie odwrotne - na planie pierwszym semafory drogowskazowe H i G w stronę Tuplic, na planie drugim czynna połówka stacji towarowej i nastawnia wykonawcza "Ża2". Dalej wyjazd do Jasienia i Lubska - nieistniejący od zakończenia II wojny bo wywieziony na wschód przez sowieckich "wyzwolicieli". Wcześniej przez dziesięciolecia na odcinku Żary - Sieniawa Żarska mieliśmy szlak kolejowy monstrum - 4 tory. Tak był odseparowany ruch na ówczesnych liniach pierwszorzędnych Węgliniec - Jasień - Lubsko oraz Żagań - Forst - Cottbus.
W tę samą stronę opuszcza stację boczna (ale obecnie bardzo ważna) linia do Bieniowa (dalej Zielona Góra).
min 153 12.jpgRomantyczny zachód słońca :) Semafor drogowskazowy G i mechaniczna TO (jedna z dwóch na stacji) ToT semafora wyjazdowego T do Tuplic z bliska.
min 153 13.jpgBudynek dworca - widok z peronu 1 (tor 4) od strony zachodniej.
min 153 14.jpgBudynek dworca - widok z peronu 2 (tor 6) od strony zachodniej. Ten znudzony, młody człowiek na peronie 1 wpatrujący się w telefon to Bartek. Później przekonywał że wlazł ojcu w kadr przypadkiem :/
min 153 15.jpgmap_1_zy.jpg
min 153 16.jpg
Jest 19:05. Na stacji melduje się skład Polregio w międzynarodowej relacji Görlitz - Zielona Góra. Dwa powyższe zdjęcia to właśnie spotkanie z dwuczłonowym szynobusem SA 137 - 008 produkcji nowosądeckiego NEWAG-u.

Mapa przedstawia aktualny status węzła kolejowego w Żarach.
●●● linia istniejąca i czynna w ruchu pasażerskim oraz towarowym czyli magistrala Żagań - Żary - Tuplice - Forst.
●●● linia istniejąca i czynna w ruchu pasażerskim oraz towarowym do Zielonej Góry przez Bieniów.
●●● linia do Lubska czyli druga para torów na odcinku Żary - Sieniawa Żarska zdemontowana po II wojnie przez Armię Sowiecką i zapewne wywieziona przez złodziei w kawałkach do ZSRS.
●●● linia do Węglińca nieczynna w latach 2002 - 2006.
min 153 17.jpgNadal jesteśmy na "węglinieckiej" części dworca. Peron 2 (tor 8). Na pierwszym planie semafor wyjazdowy E, po sąsiedzku przy torze 10 mechaniczna TZ (jedna z dwóch na stacji). Ujęcie w kierunku wschodnim.
min 153 18.jpgPodobne ujęcie z końca peronu 2.
min 153 19.jpgNa wprost wyjazdy do Żagania (dwutorowy - w lewo) i do Węglińca (obecnie jednotorowy - w prawo). Po lewej przedstawiona już wcześniej nastawnia wykonawcza "Ża1" sterująca ruchem we wschodnim fragmencie stacji. Pozostałe semafory wyjazdowe w tym kierunku to (od lewej) C (tylko do Żagania) oraz J i D (uniwersalne). Mamy tu także przy torze 2 mechaniczną TM - jedyny okaz takiej tarczy na stacji.
min 153 20.jpgWschodni kraniec peronu 2 (tor 6) i ogólne spojrzenie na "węgliniecką" część dworca od strony wschodniej. Na pierwszym planie (także na peronie 1) schodki do przejścia pod torami. Nie jest to stricte przejście podziemne ponieważ cały dworzec znajduje się na poziomie +1.
min 153 21.jpgKolejne ujęcie z peronu 2 - po prawej budynek dworca. W tym miejscu odwołuję moją historyczną opinię z roku 2000: ta część stacji jednak nie dała się wyłączyć z ruchu podróżnych :)
min 153 22.jpgNa pożegnanie dworca w Żarach raz jeszcze semafor H pilnujący wyjazdu do Bieniowa oraz semafor G i tarcza ToT dla wyjazdu do Tuplic. Oby stały tutaj jak najdłużej !
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1966/67
a) tabela nr 358a: Lubsko - Gubinek.
b) tabela nr 359: Żary - Jankowa Żagańska - Węgliniec.
c) tabela nr 359a: Żagań - Jankowa Żagańska - Sanice.
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1984/85
a) tabela nr 358a: Lubsko - Gubinek.
b) tabela nr 359: Żary - Jankowa Żagańska - Węgliniec.
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji ŻARY
2002 ---> Ruszów - WĘGLINIEC
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji ŻARY
2006 ---> Ruszów - WĘGLINIEC
Po czterech latach przerwy - 10 grudnia 2006 roku pociągi pasażerskie ponownie zaczęły kursować na trasie Żary - Jankowa Żagańska - Węgliniec.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Żary ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Żary ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Żary ❋  Atlas Kolejowy Polski
  4. Stacja Żary ❋  Polska-Org
  5. Linia kolejowa Głogów - Żagań - Żary - Tuplice ❋  Strona MK z Jeleniej Góry
  6. Linia kolejowa Miłkowice - Żary - Jasień ❋  Strona MK z Jeleniej Góry
  7. Fahrt vom 7-III-2003 bis 9-III-2003 ❋ Eisenbahnhomepage von Michael Dittrich
Linki do informacji dotyczących linii Żagań - Żary - Tuplice - Forst znajdują się także na stronie stacji Żagań.
Semaforek krajoznawczy.

Zrewitalizowana ulica Bolesława Chrobrego będąca we fragmencie deptakiem miejskim. Przed wojną nazywała się Oberstrasse i już wówczas była reprezentacyjną ulicą miasta, a jej zabudowa reprezentowała różne style architektoniczne. Teraz, tak jak dawniej, znajdują się tutaj eleganckie sklepy, restauracje oraz punkty usługowe. Ciąg spacerowy ozdabiają fontanna, ławki i kwietniki, a oświetlają dopełniające klimatu latarnie.
Ratusz miejski w Żarach. Chociaż nie wygąda, budowla pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Była wielokrotnie przebudowywana w latach późniejszych, dlatego obecnie stanowi mieszankę kilku stylów architektonicznych. Z pierwotnego wystroju posiada renesansowy portal ozdobiony w roku 1929 mozaiką. Działania II wojny światowej spowodowały częściowe uszkodzenie budynku. Po jej zakończeniu odbudowa i prace remontowe były prowadzone w latach 1961 - 1966. Ostatni remont obiektu miał miejsce w roku - renowacji poddano wtedy wnętrza obiektu oraz wymieniono pokrycie dachowe. Obecnie w ratuszu (to jego oficjalna funkcja) mieszczą się biura administracji miasta.
Co ciekawe - rozplanowanie przestrzenne Żar istniejące do dzisiaj wiąże się z okresem panowania na ziemi lubuskiej naszego, polskiego księcia Henryka I Brodatego ze śląskiej linii Piastów (lata 1206 - 1238).
Na koniec miejscowa truskawa na torcie czyli kompleks zamkowo - pałacowy zamykający przestrzeń Starego Miasta od północy. Początek historii tutejszego zamku to druga połowa XIII wieku. Trzy następne stulecia to powiększenie się obiektu o skrzydła zachodnie i wschodnie oraz wieżę i mury obronne powiązane z murami miejskimi. W połowie XVI wieku nastąpiła renesansowa przebudowa zamku, a zewnętrzny wygląd elewacji zamkowych został ostatecznie nadany około roku 1700. Wtedy też przebudowano wieżę nadając jej barokowy charakter. W latach 1710 - 1728 ówcześni zamku właściciele - pruski ród von Promnitz wybudowali obok zamku barokowy pałac, nazywany później nowym zamkiem. Architektoniczne formy zamku i pałacu łączące gotyk, barok i renesans, zachowały się (powiedzmy) bez większych zmian do czasów obecnych.
Niestety, od końca ostatniej wojny kompleks zamkowo - pałacowy w Żarach jest trwałą ruiną. To co widzimy teraz to tylko mury, wewnątrz jest gruzowisko. Działania wojenne w roku 1945 spowodowały pożar który w dużej mierze spowodował zniszczenie obu budowli. Po wojnie, w latach PRL-u nikt nie zawracał sobie dupy ratowaniem zabytku który został się po Niemcu, był obcy ideologicznie a z polską historią (to prawda) nie miał nic wspólnego. Dopiero czasy obecne przyniosły przełom. Całość czyli zamek i pałac ma być odbudowana i przywrócona do przedwojennej świetności, o ile zostaną do końca wyjaśnione prawa właścicielskie. Ma tu powstać centrum handlowo - kulturalne, muzeum, hotel i Bóg wie co jeszcze. Na razie nad większą częścią obiektu (obiektów) jest już nowy dach. Ale to dopiero początek - odrestaurowany i przywrócony społeczeństwu zabytek może mieć potencjalnie nieograniczone możliwości. W kosztach renowacji ma partycypować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ja z całego serca życzę temu projektowi oraz miastu powodzenia bo warto. To może być prawdziwy diament na mapie atrakcji turystycznych zachodniej Polski !
ROZKŁAD JAZDY

Żary

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Zielonej Góry | Województwo Lubuskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 153 |

Liczba gości na stronie Żary od 30 września 2006: 9438
Data i czas poprzedniego wejścia: 20 kwietnia 2024 / 17:33
Średnia wejść dziennie: 1.48

Wpis do bazy MySQL: 12 marca 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 3 lipca 2023
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.047 sek