Reszel
Rs

Rösselprzedwojenna niemiecka nazwa stacji

 Reszel - stacja oddana do użytku w roku 1908  ❋  KPEV - Königlich Preußischen Eisenbahn - Verwaltung / Królewski Pruski Zarząd Kolei

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 111 m n.p.m. 

min 641 1.jpgTor położony najbliżej budynku stacji nie posiadał peronu a prowadził do znajdującej się po sąsiedzku rampy magazynowej. Krawędzie peronowe na dawnej stacji w Reszlu znajdują się bardziej w prawo - już w tych zaroślach.
Ujęcie na zachód w kierunku dawnego (bo przecież już nim nie jest) węzła kolejowego Sątopy Samulewo.
min 641 2.jpgSpojrzenie w kierunku wschodnim. Przed wojną był to wyjazd w stronę Kętrzyna (dokładnie Nowego Młyna - nieistniejącego już posterunku odgałęźnego znajdującego się 5 km na zachód od tej stacji). Po wojnie był to już koniec linii z Sątop Samulewa, dalej na przedłużeniu linii wybudował się Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa (obecnie REMA S.A. Reszel). Do dziś na ulicy Bolesława Chrobrego pomiędzy stacją a firmą widać pozostałości torów bocznicowych kiedyś do niej prowadzących.
min 641 3.jpgPlac przed stacją - ujęcie od strony miasta.
Reszel
mapa topograficzna
rok 1928
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Reszel ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Reszel ❋  Atlas Kolejowy Polski
  3. Szlak Połamanych Semaforów Sątopy Samulewo - Reszel - Nowy Młyn (Bischdorf - Rössel - Neumühl) ❋ Kolej na Mazurach
Odbudowana po wojnie linia łącząca Sątopy Samulewo i Reszel (licząca zaledwie niecałe 10 km) była tylko malutkim ogryzkiem większej, zapomnianej całości. Całość ta czyli połączenie Słobity - Nowy Młyn o długości 117 km dawało praktycznie prosty jak pod linijkę (z wyjątkiem lawirowania na podejściach do stacji Orneta i Sątopy Samulewo) ciąg komunikacyjny z Elbląga do Kętrzyna. W powojennej Polsce uznano jednak że jego odbudowa jest bezcelowa. Jadąc obecnie z Trójmiasta na Mazury zakosami przez Olsztyn Główny i Korsze mamy jednak zdecydowanie dalej.

Ostatni pociąg pasażerski z Reszla do Sątopów Samulewa odjechał 28 maja 1989 r.
min 641 4.jpg Semaforek krajoznawczy - kilka znanych i lubianych zabytków Reszla.

Zamek biskupów warmińskich w Reszlu. Zasadniczo powstał w latach 1350 - 1401. Późniejsze zmiany i modernizacje następowały w XV wieku, budowla mocno ucierpiała podczas wielkich pożarów na początku wieku XIX. W okresie międzywojennym (a więc jeszcze "za Niemca") rozpoczęto na zamku prace rekonstrukcyjne, które z przerwami trwają do dzisiaj :)
Obecnie na zamku mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur, hotel i restauracja.
min 641 5.jpg Most gotycki na rzece Sajnie (Cynie), zbudowany z cegły w drugiej połowie XIV wieku zwany także Mostem Wysokim. Jest to obiekt murowany z cegły na podmurówce z kamienia. Górą prowadzi ulica Mazurska, dołem dość głębokim wąwozem przepływa rzeczka Sajna. Budowlę wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku pierwotnie w formie trzech przęseł. Na przestrzeni dziejów most ulegał kilkukrotnym przekształceniom, m.in. poprzez domurowanie od dołu dodatkowych łuków o mniejszym promieniu, łuk najniższego poziomu stanowi przepust dla rzeki. Całkowita długość mostu wynosi 34,9 m a wysokość 17 m. Trzy główne przęsła mostu mają rozpiętości 4,40 m + 7,40 m + 4,40m.
Strona główna | Mazury | Województwo Warmińsko - Mazurskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 641 |

Liczba gości na stronie Reszel od 19 sierpnia 2020: 1651
Data i czas poprzedniego wejścia: 21 czerwca 2024 / 07:26
Średnia wejść dziennie: 1.18

Wpis do bazy MySQL: 19 sierpnia 2020
Ostatnia modyfikacja strony: 26 lutego 2023
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.007 sek