Suwałki
Sw logo_pkp.gif f-pl.png

  Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2005     Obiekt położony na wysokości 169 m n.p.m. 

min 30 1.jpgBudynek dworca od strony miasta - tradycyjnie ul. Kolejowa :)
min 30 2.jpgPołożenie miasta i historia Suwalszczyzny sprawiły, że od początku swojego istnienia jest to jedyna w okolicy stacja czołowa. Powstała na peryferyjnej, okrężnej odnodze Kolei Warszawsko - Petersburskiej zwanej Koleją Zaniemeńską. Linia ta w jednym kierunku prowadziła przez Trakiszki do stacji Orany (obecnie Varéna na terytorium Litwy), a w drugim przez Augustów do Grodna (obecnie Białoruś). Pierwszy pociąg przybył do Suwałk 11 grudnia 1897 r. właśnie z Grodna.
min 30 3.jpgOsobowy do Białegostoku - odjedzie o 13:52.
Widok na wschód - wspólny wyjazd w kierunku Trakiszek, Olecka i Augustowa.
min swk su 1 Pod koniec lat 80-tych budynek suwalskiego dworca został wyremontowany, prezentuje się teraz o wiele ładniej i jest pod nadzorem konserwatorskim, ale jak widać - nie jest to jakaś szczególnie okazała budowla. No cóż - kresowa stacja...
Widok w kierunku końca torów.

autor: D. Dołubizno (II-1997),
źródło: Świat Kolei 2/1997.

Linki zewnętrzne
  1. Stacja Suwałki ❋  Baza Kolejowa Kolej.one.pl
  2. Stacja Suwałki ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Suwałki ❋  Atlas Kolejowy Polski
Przez długie lata tutejszy rozkład jazdy był prawie niezmienny. Oprócz kilku lokalnych połączeń w kierunku Trakiszek, Olecka i Sokółki były jeszcze dwa pospieszne - "Hańcza" i "Narew" do Warszawy Zachodniej, nocny osobowy do Łodzi Fabrycznej, a latem pojawiał się pospieszny "Wigry" do Krakowa Głównego i Gliwic. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę szlak w kierunku Trakiszek stał się trochę nieoczekiwanie szlakiem międzynarodowym (rok 1992) i zaczął jeździć tędy pospieszny "Balti" do Rygi i Tallina (z przesiadką w Šeštokai do składu szerokotorowego). Połączenie to najwyraźniej nie cieszyło się zainteresowaniem możliwym do akceptacji przez PKP i zostało zlikwidowane. Podobnie stało się z późniejszym bezpośrednim pociągiem Warszawa Zachodnia - Wilno (i pomyśleć że kiedyś była to wewnętrzna relacja PKP prowadząca dwukrotnie krótszą drogą przez Grodno...) korzystającym już z automatycznego systemu samoczynnej zmiany rozstawu kół na punkcie granicznym Mockava. System ten - SUW 2000 jest całkowicie polskiej konstrukcji i został tam zainstalowany i uruchomiony w 2000 r.
Obecnie komunikacja kolejowa z Polski do stolic państw bałtyckich przez przejście graniczne Trakiszki - Mockava praktycznie nie istnieje. Fakt ten trochę dziwi - dawna "pribałtika" to przecież także kraje UE, a od europejskiej sieci kolejowej są w zasadzie odcięte...
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji SUWAŁKI
1999 ---> OLECKO
2010 ---> OLECKO (ponowna likwidacja ruchu pasażerskiego)
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji SUWAŁKI
2006 ---> OLECKO
Ruch pasażerski na linii Suwałki - Olecko został zlikwidowany 30 sierpnia 1999 r. Powrócił jednak pod koniec roku 2006 za sprawą pociągu pospiesznego relacji Suwałki - Ełk - Gdynia Główna - Szczecin Główny. Ruch towarowy na tej linii przez cały czas funkcjonuje bez przeszkód...
ROZKŁAD JAZDY

Suwałki

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Podlasie i Litwa Środkowa | Województwo Podlaskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 30 |

Liczba gości na stronie Suwałki od 30 września 2006: 8759
Data i czas poprzedniego wejścia: 19 września 2019 / 20:51
Średnia wejść dziennie: 1.85

Wpis do bazy MySQL: 17 marca 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 25 sierpnia 2016
2004 - 2019
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.015 sek