Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii i stacji kolejowych

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
sch_1a.gif
Tory
 1. oś toru głównego zasadniczego (normalno lub wąskotorowego)
 2. oś toru głównego dodatkowego (normalno lub wąskotorowego)
 3. oś toru bocznego (normalno lub wąskotorowego)
sch_1b.gif
 
 1. oś toru linii szerokotorowej
 2. oś splotu torów normalno i wąskotorowego
 3. oś toru rozebranego
 4. istniejące podtorze
sch_1.gif
 
 1. oś toru zelektryfikowanego
 2. izolator sekcyjny toru zelektryfikowanego
 3. izolator sekcyjny i odłącznik sekcyjny (występujący z napędem ręcznym lub elektrycznym wyzwalanym przez sterownik KSO)
sch_1d.gif
 
 1. poduszka piaskowa i kozioł oporowy
 2. kozioł oporowy
sch_1c.gif
Przebiegi pociągowe, kilometraż linii kolejowej
 1. tor po którym prowadzona jest jazda pociągów wszystkich rodzajów
 2. tor po którym prowadzona jest jazda wyłącznie pociągów podmiejskich
 3. tor po którym prowadzona jest jazda wyłącznie pociągów towarowych
 4. tor po którym prowadzona jest jazda wyłącznie w celach związanych z obsługą pociągów (przebiegi komunikacyjne)
 5. tor po którym prowadzona jest jazda pociągów ze szlaku lub na szlak w kierunku przeciwnym do zasadniczego
 6. tor po którym prowadzona jest jazda wyłącznie lokomotyw
sch_1e.gif
 
 1. wskaźnik kilometrowy i hektometrowy linii kolejowej stabilizowany
 2. wskaźnik kilometrowy i hektometrowy linii kolejowej niestabilizowany
sch_2.gif
Rozjazdy, skrzyżowania torów i wykolejnice
 1. rozjazd zwyczajny, uzależniony w przebiegach, położenie zasadnicze na wprost
 2. rozjazd zwyczajny, uzależniony w przebiegach, położenie zasadnicze w bok
 3. ukres
 4. rozjazd łukowy jednostronny uzależniony w przebiegach
 5. rozjazd łukowy dwustronny uzależniony w przebiegach
sch_2a.gif
 
 1. rozjazd nieoddany do ekspolatacji
 2. rozjazd z dwiema iglicami nieruchomymi
 3. rozjazd nieuzależniony w przebiegach
sch_2b.gif
 
 1. rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami poza krzyżownicami, uzależniony w przebiegach
 2. rozjazd krzyżowy pojedyńczy z iglicami poza krzyżownicami, uzależniony w przebiegach
 3. rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami przed krzyżownicami, uzależniony w przebiegach
 4. rozjazd krzyżowy pojedyczy z iglicami przed krzyżownicami, uzależniony w przebiegach
sch_2c.gif
 
 1. skrzyżowanie torów zwykłe
 2. skrzyżowanie torów ze zwrotnicą krzyżownicową (spotykany na CMK)
 3. rozjazd krzyżowy podwójny - jedna zwrotnica uzależniona, druga nieuzależniona w przebiegach
sch_2d.gif
 
 1. rozjazd z napędem zwrotnicowym
 2. rozjazd z napędem zwrotnicowym z kontrolą położenia iglic
 3. rozjazd z napędem zwrotnicowym i ryglowym
 4. rozjazd z napędem zwrotnicowym i nastawnikiem lokalnym
 5. rozjazd z napędem zwrotnicowym wyposażonym w podwójne zamknięcie nastawcze suwakowe
 6. rozjazd z mechanizmem ręcznym zamykanym zamkiem kluczowym w jednym położeniu
 7. rozjazd z mechanizmem ręcznym zamykanym zamkiem kluczowym w obu położeniach
ch_3.gif
 
 1. wykolejnica pojedyńcza zamknięta
 2. wykolejnica pojedyńcza otwarta
sch_3a.gif
 
 1. wykolejnica z napędem wykolejnicowym
 2. wykolejnica uzależniona kluczowo od zwrotnicy
 3. wykolejnica podwójna na rozjeździe
sch_4.gif
Obwody torowe, czujniki, urządzenia oddziaływania
 1. złącze izolowane - odcinek po lewej nieizolowany, odcinek po prawej izolowany
 2. złącze izolowane na styku dwóch odcinków izolowanych
 3. złącze izolowane na styku dwóch odcinków izolowanych z dławikami torowymi
 4. czujnik magnetyczny pojedyńczy
 5. czujnik magnetyczny podwójny
 6. czujnik elektroniczny częstotliwościowy
 7. licznik osi
 8. elektromagnes torowy SHP
 9. balisa torowa nieprzełączalna
 10. balisa torowa przełączalna
 11. strefa oddziaływania bezzłączowych obwodów torowych SOT
 12. odcinek izolowany - odcinek po lewej bez izolacji, odcinek po prawej z izolacją
 13. czujnik szynowy
 14. czujnik szynowy z odcinkiem izolowanym - izolowany jeden tok szynowy
 15. elektroniczny obwód nakładany EON
sch_12.gif
Telekomunikacja
 1. wieża GSM-R kratownicowa
 2. wieża GSM-R stalowa lub betonowa
 3. kontener
sch_5
Sygnalizacja kształtowa
 1. semafor kształtowy jednoramienny
 2. semafor kształtowy dwuramienny
 3. semafor kształtowy dwuramienny z ramionami sprzężonymi
 4. semafor kształtowy dwuramienny z napędem elektrycznym
 5. semafor kształtowy jednoramienny z komorą sygnału zastępczego
 6. semafor kształtowy jednoramienny ze sprzęgłem elektrycznym
 7. semafor kształtowy dwuramienny z dwoma sprzęgłami elektrycznymi
 8. semafor kształtowy dwuramienny na pomoście sygnałowym nad torami
 9. semafor kształtowy jednoramienny unieważniony
 10. semafor kształtowy dwuramienny unieważniony
 11. wskaźnik W3 dla semafora kształtowego (słup kratownicowy lub wąski z białą latarnią na szczycie - nigdy takiej konstrukcji w terenie nie widziałem :)
sch_5a
 
 1. tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma
 2. tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna
 3. tarcza ostrzegawcza kształtowa trzystawna
 4. tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna ze sprzęgłem elektrycznym
 5. tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna na pomoście sygnałowym nad torami
 6. tarcza ostrzegawcza kształtowa unieważniona
 7. tarcza manewrowa kształtowa
 8. tarcza zaporowa kształtowa
 9. tarcza rozrządowa kształtowa
sch_6.gif
Sygnalizacja świetlna
 1. komora światła zielonego
 2. komora światła pomarańczowego
 3. komora światła czerwonego
 4. komora światła białego
 5. komora światła niebieskiego
sch_6a.gif
 
 1. komora światła ciągłego
 2. komora światła pulsującego
 3. komora światła ciągłego lub pulsującego
 4. komora wygaszona
sch_7.gif
Komora pogrubiona oznacza sygnał zasadniczy dla danego sygnalizatora
 1. semafor świetlny trzykomorowy na maszcie prostym bez sygnalizacji dla manewrów
 2. semafor świetlny czterokomorowy na maszcie z wysięgnikiem z sygnalizacją dla manewrów
 3. semafor świetlny pięciokomorowy z pasem świetlnym zielonym i pomarańczowym
 4. semafor świetlny czterokomorowy ze wskaźnikiem W24
 5. semafor świetlny czterokomorowy ze wskaźnikiem W21 z cyfrą 5
 6. semafor świetlny pięciokomorowy na pomoście sygnałowym nad torami
 7. semafor świetlny pięciokomorowy karzełkowy
sch_7a.gif
Komora pogrubiona oznacza sygnał zasadniczy dla danego sygnalizatora
 1. tarcza manewrowa świetlna na maszcie prostym
 2. jednokomorowa tarcza ostrzegawcza świetlna na maszcie prostym
 3. dwukomorowa tarcza ostrzegawcza świetlna na maszcie z wysięgnikiem
 4. dwukomorowa tarcza ostrzegawcza świetlna na pomoście sygnałowym nad torami
 5. tarcza manewrowa świetlna karzełkowa
 6. tarcza zaporowa świetlna
 7. semafor powtarzający
 8. wskaźnik W3 dla semafora świetlnego (sygnalizator jednokomorowy ze światłem białym)
sch_7b.gif
 
 1. tarcza przejazdowa
 2. tarcza rozrządowa świetlna
sch_8.gif
Posterunki i nastawnie
 1. posterunek parterowy bez urządzeń nastawczych
 2. nastawnia parterowa z urządzeniami kluczowymi, z aparatem blokowym po prawej stronie
 3. nastawnia parterowa z urządzeniami kluczowymi, z aparatem blokowym po lewej stronie, skrzynią kluczową i nastawnicą
 4. nastawnia piętrowa z urządzeniami kluczowymi, posiadająca skrzynię kluczową z aparatem blokowym i nastawnicę
 5. nastawnia parterowa z urządzeniami kluczowymi, posiadającą skrzynię kluczową, nastawnicę i pulpit nastawczy sterowania sygnalizacją świetlną
 6. nastawnia parterowa z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi, z aparatem blokowym po lewej stronie
 7. nastawnia piętrowa z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi, z aparatem blokowym po lewej stronie i pulpitem nastawczym
 8. nastawnia parterowa z urządzeniami elektromechanicznymi, z aparatem blokowym stojącym oddzielnie po prawej stronie
 9. nastawnia piętrowa z urządzeniami elektromechanicznymi, z aparatem blokowym po lewej stronie
 10. nastawnia piętrowa z urządzeniami przekaźnikowymi
 11. nastawnia piętrowa z urządzeniami komputerowymi
 12. bezobsługowa nastawnia parterowa z urządzeniami komputerowymi
sch_9.gif
Budynki
 1. budynek istniejący (ogólnie)
 2. ruiny budynku
 3. fundamenty budynku
 4. budynek murowany
 5. budynek drewniany
 6. budynek z muru pruskiego
sch_10.gif
Przejazdy kolejowo - drogowe
 1. przejazd z dwiema rogatkami mechanicznymi
 2. przejazd z dwiema rogatkami elektrycznymi
 3. sygnalizator przejazdowy z jedną komorą świetlną - linia jednotorowa
 4. sygnalizator przejazdowy z jedną komorą świetlną i buczkiem - linia wielotorowa
 5. sygnalizator przejazdowy z dwiema komorami świetlnymi i dzwonem sygnałowym - linia jednotorowa
 6. sygnalizator przejazdowy z dwiema komorami świetlnymi - linia wielotorowa
 7. kamera przemysłowa TVU - monitoring przejazdu lub stwierdzenie końca pociągu
sch_13a.gif
Elementy wyposażenia stacji towarowych
 1. żuraw wodny
 2. waga pomostowa
 3. skrajnik
 4. myjnia wagonów
 5. urządzenia do prób hamulcowych i podgrzewania składów
sch_11a.gif
 
 1. rampa boczna
 2. rampa czołowa
 3. rampa czołowo - boczna
sch_13c.gif
 
 1. górka rozrządowa
 2. hamulec torowy na dwóch tokach szynowych
 3. hamulec torowy na jednym toku szynowym
 4. wyrzutnia płozów hamulcowych
sch_13f.gif
 
 1. latarnia
 2. szafa EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów i oświetlenie terenów kolejowych)
sch_13d.gif
 
 1. wieża wodna o rzucie ośmiokątnym
 2. wieża wodna o rzucie kołowym
 3. wieża wodna o rzucie kwadratowym
sch_13b.gif
 
 1. ogrodzenie
 2. ściana oporowa
sch_13e.gif
Parowozownie
 1. obrotnica
 2. przesuwnica na poziomie szyn
 3. przesuwnica wgłębna
 4. kanał oczystkowy z elektrowyciągiem
 5. kanał oczystkowy skipowy
 6. kanał oczystkowy z dołem żużlowym
 7. hydrant
sch_13g.gif
 
 1. dźwig obrotowy
 2. dźwig bramowy
 3. dźwig wieżowy
sch_13h.gif
 
 1. zasobnik węglowy stalowy
 2. zasobnik węglowy skipowy
 3. kolumna piaskowa
sch_11.gif
Elementy wyposażenia stacji pasażerskich
 1. peron jednokrawędziowy
 2. peron dwukrawędziowy
 3. obszar przystosowany do wsiadania i wysiadania (peron ziemny)
sch_14a.gif
 
 1. głośnik / megafon
 2. zegar
sch_14.gif
 
 1. hala dworcowa nad torami kolejowymi
 2. wiata peronowa
 3. przejście piesze na poziomie torów kolejowych
 4. przejście piesze kładką nad torami kolejowymi
sch_15.gif
Wiadukty i tunele
 1. skrzyżowanie toru kolejowego z drogą w dwóch poziomach - tor w poziomie górnym
 2. skrzyżowanie toru kolejowego z drogą w dwóch poziomach - tor w poziomie dolnym
 3. skrzyżowanie dwóch torów kolejowych - tor pionowy w poziomie górnym
 4. tunel pod torem kolejowym
 5. tor kolejowy w tunelu
ch_16.gif
Wskaźniki
 1. wskaźnik granicy przetaczania W5
 2. wskaźnik zatrzymania czoła pociągu W4
 3. wskaźnik ustawienia tarczy ostrzegawczej W1
 4. wskaźniki W11 ustawiane przed TO semafora wjazdowego lub odstępowego
 5. wskaźniki W15 ustawiane w sytuacji "nieprawidłowego" ustawienia semafora, TO lub TZ
 6. wskaźniki W9 początku i końca odcinka przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością przy ostrzeżeniach stałych
 7. wskaźnik W6 nakazujący podanie sygnału "Baczność"
 8. wskaźnik W12 nakazujący drużynie parowozu zakropienie a następnie zamknięcie klap popielnika
 9. wskaźnik W16 oznaczający początek drogi hamowania pociągu przed przystankiem osobowym
 10. wskaźnik W18 oznaczający ostatni semafor odstępowy SBL przed semaforem wjazdowym
sch_16a.gif
 
 1. krzyż św. Andrzeja na przejeździe linii kolejowej jednotorowej
 2. krzyż św. Andrzeja na przejeździe linii kolejowej wielotorowej
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 25 sierpnia 2022 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.358 sek