Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
ws1.gif Sygnał S1: STÓJ
w1.gif Sygnał Wz1: na semaforach wjazdowym i wyjazdowym oznacza jazdę "na wprost".
w2.gif Sygnał Wz2: na semaforze wjazdowym oznacza jazdę w kierunku skręcającym.
w3.gif Sygnał Wz3: na semaforze wyjazdowym oznacza jazdę w kierunku skręcającym.
Uwaga: Sygnały Wz1, Wz2 i Wz3 są analogiczne do aktualnych wskazań wskaźników zwrotnicowych na mijance i zasadniczo nie są sygnałami zezwalającymi na jazdę. Jest ona możliwa dopiero po radiotelefonicznym otrzymaniu pozwolenia od odcinkowego dyżurnego ruchu.

Organizacja prowadzenia ruchu z wykorzystaniem mijanek samoczynnych jest w dużym skrócie następująca. Ruch na mijankach zawsze odbywa się po prawym torze patrząc w kierunku jazdy. Semafor samoczynny wyświetlić może dwa sygnały - sygnał S1 informujący o tym że osłaniana zwrotnica nie jest nastawiona w prawidłowym kierunku, oraz wskaźnik Wz (czyli Wz1, Wz2 lub Wz3 odpowiednio do położenia zwrotnicy), który informuje że droga przebiegu jest przygotowana i po radiotelefonicznym otrzymaniu pozwolenia można kontynuować jazdę. Sam wskaźnik Wz nie jest sygnałem zezwalającym. Przed tarczą ostrzegawczą semafora wjazdowego (w tym systemie tarcza ostrzegawcza nazywana jest semaforem powtarzajacym) ustawiony jest wskaźnik W29 nakazujący skontaktowanie się z odstępowym dyżurnym ruchu. Zajętość odcinków i mijanek kontrolowana jest przez System Nadzoru Ruchu w oparciu o liczniki osi. System automatycznie śledzi przemieszczanie się pociągów, zlicza czas zajmowania szlaku, wyświetla raporty o prędkości i składzie pociągu podczas wjazdu / wyjazdu z mijanki, a także zapisuje kolejne godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych pociągów z mijanek i stacji. Za pomocą tego systemu dyżurny ruchu może obserwować całość sytuacji ruchowej na monitorze.

W stanie zasadniczym zwrotnice ustawione są na wyjazd z mijanki, semafory wyjazdowe wyświetlają wskaźnik Wz1 (tor A) lub Wz3 (tor B), semafory wjazdowe wskazują sygnał S1, a ich tarcze ostrzegawcze (semafory powtarzające) są wygaszone.

stacyjka-9.gif
Zbliżający się do mijanki pociąg najeżdżając na czujnik torowy umieszczony około 1 km przed semaforem wjazdowym powoduje przestawienie zwrotnicy na wjazd na mijankę i utwierdzenie jej w tym położeniu. Jest to sygnalizowane wyświetleniem wskaźnika Wz1 lub Wz2 na semaforze wjazdowym i jego tarczy ostrzegawczej oraz sygnałem S1 na przeciwległym semaforze wyjazdowym. Wjazd na odcinek izolowany zwrotnicy powoduje wyświetlenie sygnału S1 na semaforze wjazdowym, a jego opuszczenie powrotem zwrotnicy do położenia zasadniczego. Kontrola zajętości toru na mijance realizowana jest przez liczniki osi na jego początku i końcu. Urządzenia EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów) sterowane są automatycznie czujnikami temperatury i CNS.
stacyjka-11.gif
Scenariusz 1 - przejazd pociągu przez mijankę po torze A.
stacyjka-10.gif
Scenariusz 2 - mijanie pociągów.
Organizacja ruchu i urządzenia na mijankach samoczynnych mogą być jeszcze bardziej uproszczone. W takiej wersji zwrotnice nie posiadają napędów elektrycznych a jedynie mechanizmy samopowrotne i w stanie zasadniczym ustawione są na wjazd na mijankę - zawsze na prawy tor patrząc w kierunku jazdy. Wyjazd z mijanki polega na rozpruciu zwrotnicy. Powrót zwrotnicy do położenia zasadniczego następuje pod wpływem działania sprężyny oraz hydraulicznego tłoka pracującego jako tłumik powodującego powolny przesuw iglic. Położenie zwrotnicy jest kontrolowane i powtarzane na semaforze wjazdowym (sygnał S1, wskaźniki Wz1 lub Wz3). Mijanki takie nie posiadają semaforów wyjazdowych.
Urządzenia działające na zasadzie mijanek samoczynnych funkcjonują na odcinkach Hrubieszów LHS - Zamość Bortatycze (2 mijanki), Szczecinek - Miastko - Korzybie - Słupsk (4 mijanki) oraz Ulikowo - Kalisz Pomorski (2 mijanki). Być może działały (lub zadziałać miały ale nie zdążyły) na linii Tarnów - Dąbrowa Tarnowska - Szczucin.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.385 sek