Semafory powtarzające

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
sp1.gif Sygnał Sp1: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał S1 lub Sr1 STÓJ.
sp2.gif Sygnał Sp2: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z największą dopuszczalną prędkością.
sp3.gif Sygnał Sp3: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 100 km/h.
sp4.gif Sygnał Sp4: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h.
sp3_d Sygnał d. Sp3: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością.

Sygnał wycofany z użytku. Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.352 sek