Semafory świetlne

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
n-1.jpg n-2.jpg
s1.gif wp1.gif Sygnał S1: STÓJ
s2.gif wp2.gif Sygnał S2: Jazda z największą dozwoloną prędkością w odstępie osłoniętym tym semaforem i przy następnym semaforze.
s3.gif wp3.gif Sygnał S3: Jazda z największą dozwoloną prędkością w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.
s4.gif wp4.gif Sygnał S4: Jazda z największą dozwoloną prędkością w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.
s5.gif wp5.gif Sygnał S5: Jazda z największą dozwoloną prędkością w odstępie osłoniętym tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 STÓJ.
s6.gif wp6.gif Sygnał S6: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.
s7.gif wp7.gif Sygnał S7: Jazda w odstępie osłoniętym tym semaforem i przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.
s8.gif wp8.gif Sygnał S8: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.
s9.gif wp9.gif Sygnał S9: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 STÓJ.
s10.gif wp10.gif Sygnał S10: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.
s11.gif wp11.gif Sygnał S11: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.
s12.gif wp12.gif Sygnał S12: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.
s13.gif wp13.gif Sygnał S13: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 STÓJ.
s10a.gif wp10a.gif Sygnał S10a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.
s11a.gif wp11a.gif Sygnał S11a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.
s12a.gif wp12a.gif Sygnał S12a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.
s13a.gif wp13a.gif Sygnał S13a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 STÓJ.
sz.gif wpz.gif Sygnał zastępczy Sz.
s6_d Sygnał wycofany z użytku.
Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.
Sygnał d. S6: Wolna droga. Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością.
s5_d Sygnał wycofany z użytku.
Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.
Sygnał d. S5: Wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.371 sek