Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne
Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
w1.jpgWskaźnik W1 stawiany jest bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą kształtową lub świetlną. Informuje, że TO podaje sygnał, jakiego należy spodziewać się na semaforze, do którego się ona odnosi. Dlatego też wskaźnika W1 nie stawia się przed TO nieruchomą.
w11.jpgWskaźniki W11 stawia się 300 m (3 linie), 200 m (2 linie) i 100 m (1 linia) przed tarczą ostrzegawczą semafora wjazdowego lub odstępowego.
w11_el.jpgJeżeli dodatkowo na wskaźnikach W11 umieszczony jest symbol błyskawicy, oznacza to tarczę ostrzegawczą semafora wjazdowego posterunku ruchu, na którym rozpoczyna się odcinek zelektryfikowany.
stacyjka-1.jpg
Przykładowy schemat stacji - m. in. rozstawienie wskaźników W11, tarcz ostrzegawczych oraz semaforów wjazdowych i wyjazdowych.
w11p.jpgWskaźnik W11p oznacza, że w odległości 200 m za nim (jeden trójkąt) lub 400 m za nim (dwa trójkąty) znajduje się tarcza ostrzegawcza przejazdowa.
Zasadniczym typem wskaźnika jest ten z jednym trójkątem. Drugi z nich (łącznie z pierwszym) stosuje się wówczas gdy sygnał podawany przez TOp może nie być widoczny w sposób ciągły z wymaganej odległości.
w3.gifWskaźnik W3 w postaci jednokomorowego sygnalizatora świecącego światłem białym ciągłym oznacza, że sąsiedni semafor lub tarcza zaporowa znajdujące się z prawej strony toru nie odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik.
w15.jpgWskaźniki W15 stosowane są wtedy, gdy w wyjątkowych przypadkach semafor, tarcza ostrzegawcza lub tarcza zaporowa ustawione są po lewej stronie toru lub też - ogólnie rzecz ujmując - muszą być ustawione w miejscu innym od oczekiwanego (brak miejsca na międzytorzu, stromy wykop). Wskaźnik znajduje się wówczas w miejscu sygnalizatora, a ostrze trójkąta skierowane jest w tę stronę, gdzie jest on ustawiony.
w2.jpgWskaźnik W2 oznacza kierunek wyjazdu pociągu. Wskaźnikiem tym jest latarnia umieszczona na słupie semafora, w której wyświetla się skrót nazwy stacji końcowej lub najbliższej stacji węzłowej w postaci litery (tutaj przykładowo "G"), widocznej tylko wtedy, gdy semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę.
w24.jpgWskaźnik W24 oznacza wyjazd na niewłaściwy tor szlaku dwutorowego. Wskaźnikiem tym jest latarnia z ukośną białą linią na czarnym tle umieszczona na słupie semafora. Linia ta widoczna jest tylko wtedy, gdy semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę lub sygnał zastępczy Sz.
stacyjka-2.jpg
Przykładowe rozmieszczenie semaforów wyjazdowych ze wskaźnikami W2 i W24.
w26_d.jpgWskaźnik W26a.
w26_p.jpgWskaźnik W26b.
Wskaźniki W26a i W26b umieszcza się na semaforach ustawianych przed przejściami zwrotnicowymi służącymi do przejazdów z jednej grupy torów szlakowych na drugą. Są to latarnie z literą "D" (przejazd na grupę torów dalekobieżnych) lub literą "P" (przejazd na grupę torów podmiejskich). Obrazy sygnałowe na tych wskaźnikach ukazują się z chwilą, gdy na semaforze ukaże się sygnał zezwalający na jazdę przez przejście zwrotnicowe lub sygnał zastępczy Sz.
stacyjka-3.jpg
Przykładowe rozmieszczenie semaforów wyjazdowych z wskaźnikami W26a i W26b.
w21.jpgWskaźnik W21 umieszcza się na słupie semafora kształtowego. Oznacza on że:
 a) jazda na zwrotnicy w kierunku zwrotnym może odbywać się z prędkością większą niż 40 km/h - na przykład przez rozjazdy o skosie 1:12 (v = 60 km/h) lub 1:18,5 (v = 100 km/h).
 b) następuje przejazd "na wprost" przez rozjazd krzyżowy (v = 100 km/h).
Prędkość na wskaźniku jest podawana w dziesiątkach km/h.
Uwaga: Liczba na wskaźniku wyświetla się jednocześnie z ukazaniem się na semaforze kształtowym sygnału zezwalającego na jazdę ze zmniejszoną prędkością - sygnał Sr3.
w18.jpgWskaźnik W18 oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym, a więc sytuację gdy semafor blokady samoczynnej "udaje" tarczę ostrzegawczą semafora wjazdowego.
w22.jpgWskaźnik W22 odnosi się do ciężkich pociągów towarowych znajdujących się na linii z blokadą samoczynną i trudnym profilem pionowym. Oznacza on, że pociąg taki nie musi zatrzymać się przed semaforem odstępowym podającym sygnał S1 "STOP", a tylko zwolnić i kontynuować jazdę na widoczność z prędkością nie większą niż 15 km/h.
Sytuacja opisana powyżej jest dopuszczalna na liniach o wzniesieniu powyżej 6 ‰, wtedy gdy zatrzymanie takiego pociągu i ponowne ruszenie mogłoby spowodować rozerwanie składu.
Przy sygnalizacji trzystawnej wymagany jest warunek, aby pomiędzy kolejnymi semaforami była zachowana droga hamowania. Jednak z różnych wzglądów odległość ta może być mniejsza i dlatego maszynista musi być wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji poinformowany. Służą do tego wskaźniki W19 i W20:
w19.jpgWskaźnik W19.
w20.jpgWskaźnik W20.
w31.jpgWskaźnik W31 (ukośny krzyż z ramionami o kącie rozwarcia 120°).
Wskaźnik ten umieszczony na semaforze (kształtowym lub świetlnym) albo TO (kształtowej lub świetlnej) oznacza, że są one nieczynne - np. unieważnione albo nie oddane do użytku, a ich wskazania nie obowiązują.
sp.jpgWskaźniki kolejności na semaforach powtarzających umieszcza się w kolejności od "III" - najbardziej odległy od semafora do "I" - najmniej odległy od semafora.
w25.jpgWskaźnik W25 oznacza stanowisko elektrycznego ogrzewania wagonów i rozpoczęcie ogrzewania. Jest ustawiany na międzytorzu w miejscu stanowiska elektrycznego ogrzewania wagonów na torach postojowych. Z chwilą rozpoczęcia ogrzewania na wskaźniku wyświetla się kolorem czerwonym numer toru, strzałka kierunku i strzałka w kształcie błyskawicy zwrócona ostrzem ku dołowi.
Najważniejszym zadaniem wskaźnika W25 jest uprzedzanie o konieczności zachowania ostrożności w czasie ogrzewania składów z uwagi na wysokie napięcie.
W czasie trwania ogrzewania wagonów zabrania się zbliżać i dojeżdżać do nich.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 22 września 2014 2004 - 2019
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.001 sek