Wskaźniki przy zwrotnicach i wykolejnicach

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
1. Rozjazd zwyczajny i łukowy jednostronny
zz1.jpgWskaźnik Wz1: Zwrotnica rozjazdu zwyczajnego nastawiona w kierunku prostym - jazda "na iglicę" lub "z iglicy".
zz2.jpgWskaźnik Wz2: Zwrotnica rozjazdu zwyczajnego nastawiona w kierunku skręcającym - jazda "na iglicę".
zz3.jpgWskaźnik Wz3: Zwrotnica rozjazdu zwyczajnego nastawiona w kierunku skręcającym - jazda "z iglicy".
W przypadku rozjazdu łukowego jednostronnego:
  • wskaźnik Wz1 informuje, że zwrotnica nastawiona jest w kierunku łuku mniej zakrzywionego dla jazdy "na iglicę" lub "z iglicy".
  • wskaźnik Wz2 informuje, że zwrotnica nastawiona jest w kierunku łuku bardziej zakrzywionego dla jazdy "na iglicę".
  • wskaźnik Wz3 informuje, że zwrotnica nastawiona jest w kierunku łuku bardziej zakrzywionego dla jazdy "z iglicy".

2. Rozjazd łukowy dwustronny
zz4.jpgWskaźnik Wz4a: Zwrotnica rozjazdu łukowego dwustronnego nastawiona do jazdy "z iglicy" z toru lewego.
zz5.jpgWskaźnik Wz4b: Zwrotnica rozjazdu łukowego dwustronnego nastawiona do jazdy "z iglicy" z toru prawego.
Dla tego typu rozjazdu wskaźnikiem dla jazdy "na iglicę" jest wskaźnik Wz2 ze strzałą skierowaną odpowiednio w prawo lub w lewo.

3. Rozjazd krzyżowy podwójny
rk1.jpgWskaźnik Wz5: Zwrotnica rozjazdu krzyżowego podwójnego nastawiona do jazdy z lewego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.
rk2.jpgWskaźnik Wz6: Zwrotnica rozjazdu krzyżowego podwójnego nastawiona do jazdy z prawego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.
rk3.jpgWskaźnik Wz7: Zwrotnica rozjazdu krzyżowego podwójnego nastawiona do jazdy z lewego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.
rk4.jpgWskaźnik Wz8: Zwrotnica rozjazdu krzyżowego podwójnego nastawiona do jazdy z prawego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.
W przypadku rozjazdu krzyżowego pojedyńczego stosuje się zwykłe latarnie ze wskaźnikami Wz1, Wz2 i Wz3 dla każdej zwrotnicy oddzielnie.
Uwaga ogólna: W przypadku urządzeń scentralizowanych na ogół nie stosuje się żadnych wskaźników zwrotnicowych.

4. Wykolejnica
wk1.jpgWskaźnik Z1wk: Wykolejnica na torze - widok od strony najazdu na wykolejnicę.
wk2.jpgWskaźnik Z2wk: Wykolejnica zdjęta z toru - widok od strony najazdu na wykolejnicę.
wk0.jpgWskaźniki Z3wk i Z4wk - "wsteczne" dla Z1wk i Z2wk.

5. Tor piaskowy
tp.jpg
Jest to unikatowe i praktycznie nie stosowane już rozwiązanie techniczne. Wskaźnik na zwrotnicy kierującej na tor piaskowy jest identyczny ze wskaźnikiem zamkniętej wykolejnicy - czyli Z1wk, natomiast po nastawieniu tej zwrotnicy w kierunku prostym pojawia się wskaźnik zwrotnicowy Wz1.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.408 sek