Tarcze manewrowe świetlne

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
ms1.gif Sygnał Ms1: Jazda manewrowa zabroniona.
ms2.gif Sygnał Ms2: Jazda manewrowa dozwolona.
mms1.gif Sygnał S1: STOP dla jazdy pociągowej i manewrowej.
mms2.gif Sygnał Ms2: Jazda manewrowa dozwolona.

Uwaga: Semafor wyjazdowy lub drogowskazowy świetlny mogący podawać sygnały dotyczące manewrowania jest więc dodatkowo wyposażony w tabliczkę z literą "m" umieszczoną na maszcie.
mss2_d Sygnał d. Ms2: Jazda manewrowa dozwolona.

Sygnał wycofany z użytku. Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2023
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.36 sek