Wskaźniki drogowe i pozostałe

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
0. Wprowadzenie
Linia kolejowa to zasadnicza część składowa sieci kolejowej. Linia kolejowa składa się z jednego, dwóch lub więcej torów kolejowych łączących stacje węzłowe lub stację węzłową i końcową, posiadająca własny kilometraż, numer i ewentualnie nazwę.
Elementami składowymi linii kolejowej są określane według coraz mniejszych jej fragmentów: odcinki, szlaki oraz odstępy.
 • Odcinek to część linii kolejowej stanowiąca dwa, trzy lub więcej kolejnych szlaków.
 • Szlak to część linii kolejowej, która znajduje się między dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym (stacją, mijanką lub posterunkiem odgałęźnym) stanowi zasadniczo semafor wjazdowy.
 • Odstęp to część toru szlakowego między semaforami odstępowymi, semaforem odstępowym i wjazdowym lub między semaforem wyjazdowym i odstępowym.
Tory szlakowe na linii dwutorowej oznacza się następująco:
 • tor 1 - jest nim tor prawy dla kierunku nieparzystego, czyli dla jazdy od punktu początkowego do punktu końcowego lini według jej rosnącego kilometrażu.
 • tor 2 - jest nim tor lewy dla kierunku nieparzystego, czyli dla jazdy od punktu początkowego do punktu końcowego lini według jej rosnącego kilometrażu.
Na sieci PKP obowiązuje ruch prawostronny. Jednak w przeciwieństwie do ruchu drogowego nie jest to system zdecydowanie dominujący w Europie. Proporcje są mniej więcej jak 2/3 do 1/3 - niepełne zestawienie poniżej:
 • ruch prawostronny: Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, Holandia, Luksemburg, Dania, Norwegia, Finlandia, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Grecja, kraje byłego ZSRS, Hiszpania.
 • ruch lewostronny: Francja, Włochy, Szwajcaria, Słowenia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Portugalia.

1. Wskaźniki kilometrowe i hektometrowe
Wskaźniki kilometrowe oraz wskaźniki hektometrowe parzyste ustawia się na ławie torowiska po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy od punktu początkowego do punktu końcowego linii kolejowej, wskaźniki hektometrowe nieparzyste - po lewej stronie. Wskaźniki te służą do ustalenia ścisłej lokalizacji pociągu podczas jazdy na szlaku.

2. Wskaźniki pochylenia
profil.jpg
Wskaźniki pochylenia umieszcza się w punktach załomu profilu pionowego linii kolejowej, po prawej stronie, poruszając się w kierunku nieparzystym - czyli wzrastającego kilometrowania. Lewe ramię pomalowane jest na czarno, a prawe ma na białym tle napis w postaci ułamka liczbowego, którego licznik oznacza wartość pochylenia w ‰, mianownik zaś długość tego pochylenia w metrach. Patrząc od strony przeciwnej, czyli w kierunku parzystym, widzi się wskaźnik pochylenia ustawiony po lewej stronie torowiska.
Jeżeli ramię z napisem jest uniesione do góry, wskazuje to że jazda będzie odbywać się na wzniesienie, ramię skierowane w dół wskazuje jazdę po spadku, ramię skierowane poziomo - poziomy odcinek linii.

3. Skrzyżowanie z drogą kołową - przejazd kolejowy niestrzeżony
ksa.jpgWskaźnik drogowy - krzyż św. Andrzeja ustawiany przed niestrzeżonymi przejazdami kolejowymi.
 1. Skrzyżowanie drogi z linią kolejową jednotorową
 2. Skrzyżowanie drogi z linią kolejową wielotorową

4. Wskaźniki teletechniczne
stacyjka-8.jpg
Słupy telefoniczne ciągnące się wzdłuż szlaku to na jeszcze działających liniach kolejowych w naszym kraju widok coraz rzadszy. A było kiedyś tak:
 1. Strzałki kierunkowe umieszczone na słupach teletechnicznych wskazują kierunek do najbliższego telefonu łączności kolejowej na szlaku. Miejsca w których znajdują się telefony, oznaczone są tablicą z czarną literą "T" na białym tle.
 2. Przewody napowietrzne łączności telefonicznej zapowiadawczej są oznaczone na co drugim słupie teletechnicznym haczykami w kształcie litery "S" zawieszonymi na wsporniku. Do przewodów tych można podłączyć telefon przenośny w razie potrzeby nawiązania łączności z dyżurnymi ruchu obu sąsiednich posterunków zapowiadawczych. Włączenie telefonu przenośnego odbywa się z ziemi za pomocą specjalnej tyczki - bez potrzeby wspinania się na słup.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 11 marca 2024 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.416 sek