Samoczynna blokada liniowa

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne
Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
1. Samoczynna blokada liniowa dwustawna
s2_2.gif Sygnał S2: Jazda z największą dozwoloną prędkością.
s1_2.gif Sygnał S1: STÓJ
SBL dwustawna stosowana jest tylko na tych liniach, na których pociągi mają krótkie drogi hamowania (mała prędkość lub duża wartość opóźnienia hamowania) i spełniony jest warunek wystarczającej widoczności kolejnych semaforów odstępowych.
W Polsce SBL dwustawna zastosowana jest na liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej WKD (została tam zainstalowana już przed wojną) i w warszawskim metrze.

2. Samoczynna blokada liniowa trzystawna
s2_3.gif Sygnał S2: Jazda z największą dozwoloną szybkością, na następnym semaforze sygnał zezwalający na jazdę.
s5_3.gif Sygnał S5: Jazda z największą dozwoloną szybkością, na następnym semaforze sygnał S1 "STÓJ".
s1_3.gif Sygnał S1: STÓJ
Odstępy blokowe SBL trzystawnej, a tym samym rozstawienie kolejnych semaforów odstępowych, nie mogą być mniejsze niż droga hamowania pociągów, a na PKP drogi hamowania na liniach z blokadą samoczynną trzystawną wynoszą 1000 m.
Jeżeli z różnych powodów odległości pomiędzy semaforami SBL trzystawnej muszą być mniejsze niż 1000 m, informują o tym wskaźniki W19 i W20 umieszczone na słupach semaforów. Z drugiej strony - odległości pomiędzy kolejnymi semaforami nie poprzedzonymi TO nie powinny być większe niż 1500 m, a w wyjątkowych przypadkach 1800 m.
SBL trzystawna jest zasadniczym rodzajem blokady liniowej stosowanym w Polsce.

3. Samoczynna blokada liniowa czterostawna
s2_3.gif Sygnał S2: Jazda z największą dozwoloną szybkością, na następnym semaforze sygnał zezwalający na jazdę.
s3_3.gif Sygnał S3: Jazda z szybkością nie większą niż 160 km/h, z przodu są jeszcze dwa odstępy blokowe wolne, przy następnym semaforze jazda z prędkością nie większą niż 100 km/h.
s5_3.gif Sygnał S5: Jazda szybkością nie większą niż 100 km/h, na następnym semaforze sygnał S1 "STÓJ".
s1_3.gif Sygnał S1: STÓJ
SBL czterostawna stosowana jest na liniach, na których przyjmuje się drogę hamowania szybkich pociągów pasażerskich wynoszącą 1600 m. Dodatkowy sygnał S3 informuje, że na następnym semaforze /n+1/ jest wyświetlony sygnał S5 zezwalający informujący o sygnale "STOP" lub o zmniejszeniu prędkości do 40 albo 60 km/h na jeszcze następnym semaforze /n+2/. Tak więc wcześniejsze o jeden odstęp blokowy zmniejszenie prędkości posiągu szybkiego do 100 km/h pozwala na dalsze kontynuowanie jazdy zgodnie z zasadami przyjętymi dla pociągów z drogą hamowania równą 1000 m.
W Polsce SBL czterostawna zastosowana jest na Centralnej Magistrali Kolejowej i linii E20 Warszawa - Kutno - Poznań - Kunowice.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 10 października 2019 2004 - 2020
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.001 sek